รฟม. จัดกิจกรรม “มีแล้วแบ่งปัน” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เป็นประธานการจัดกิจกรรม “มีแล้วแบ่งปัน” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โดยนำสิ่งของอุปโภค บริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตประจำวัน มอบให้แก่ ชุมชนตามแนวสายทางโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม (ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย – มีนบุรี) จำนวน 2 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนบ้านม้าเกาะล่าง จำนวน 191 ครอบครัว และชุมชนเกาะดอน จำนวน 193 ครอบครัว ซึ่งเป็นชุมชนบริเวณสถานีสัมมากร เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในชุมชนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 โดย รฟม. ได้นำสิ่งของอุปโภค บริโภคไปมอบให้แก่ ประธานชุมชน และอาสาสมัครสาธารณสุข (อสส.) ของชุมชนเพื่อนำไปแจกจ่ายให้แก่ประชาชนในชุมชนต่อไป

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *