รฟม. จัดโครงการบ้านฉันบ้านเธอ ปีที่ 3 ตอน พี่ทันใจชวนรักษ์โลก

145 views

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) จัดโครงการบ้านฉันบ้านเธอ ปีที่ 3 ตอน พี่ทันใจชวนรักษ์โลก โดยนำนักเรียนโรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม จำนวน 43 คน และโรงเรียนวัดโมลี (นันทวิมล) จำนวน 35 คน ทดลองโดยสารรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม (สายสีม่วง) จากสถานีเตาปูน และสถานีแยกบางพลู ไปยังสถานีคลองบางไผ่ เพื่อทำกิจกรรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยนำคณะนักเรียนทั้งสองโรงเรียนเข้าเยี่ยมชมการปฎิบัติงานภายในอาคารศูนย์ควบคุมการเดินรถ (OCC) ภายในอาคารบริหารศูนย์ซ่อมบำรุงคลองบางไผ่ จังหวัดนนทบุรี โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเป็นปีที่ 3 เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักเรียนในโรงเรียนตามแนว สายทางรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม และรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล และเป็นการสร้างความสัมพันธ์ อันดีระหว่างโรงเรียนและ รฟม.

Social Media

Most Popular

Get The Latest Updates

Biztalk News : Line Official Account

รู้ทัน ข่าวสาร ด้านเศรษฐกิจ ธุรกิจ การเงิน และการลงทุน ก่อนใคร เพียงสแกน

Categories