รฟม. ตรวจเข้ม งานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย – มีนบุรี

169 views

สำนักงานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (สปอ.รฟม.) นำเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจติดตามงานด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัยในการก่อสร้างของโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย – มีนบุรี โดยมีผู้แทนบริษัท STECON นำตรวจพื้นที่ก่อสร้างบริเวณสถานีศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ (PK12) สถานีหลักสี่ (PK14) และสถานีวัดพระศรีมหาธาตุ (PK16)
โดย สปอ.รฟม. ได้เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ทุกคนปฏิบัติ ตามมาตรการด้านความปลอดภัยในการก่อสร้างอย่างเคร่งครัด รวมถึงตรวจตราอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานให้มีความพร้อมและปลอดภัยอยู่เสมอ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่ไม่พึงประสงค์

ทั้งนี้ รฟม. ได้จัดให้มีการติดตามการดำเนินงาน ด้านความปลอดภัยในงานก่อสร้างฯ ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อกำกับดูแลการก่อสร้างโครงการระบบ รถไฟฟ้าขนส่งมวลชนในความรับผิดชอบให้มีความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี สอดคล้องตาม “ปฏิญญาว่าด้วยความปลอดภัยในการก่อสร้างโครงการระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน Zero Fatal Accident” ซึ่งประกาศไว้เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2561

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *