รฟม. บูรณาการทุกภาคส่วนรับมือช่วงฤดูฝนและบรรเทาปัญหาน้ำท่วม ลงพื้นที่แนวสายทางโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม(ตะวันออก) ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย – มีนบุรี (สุวินทวงศ์)

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) บูรณาการความร่วมมือกับ สำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร สำนักการระบายน้ำ สำนักงานเขตบางกะปิ และหน่วยงานสาธารณูปโภคที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม (ตะวันออก) ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย – มีนบุรี (สุวินทวงศ์) ตามแนวถนนรามคำแหง บริเวณสถานีรามคำแหง12 สถานี กกท. และสถานีแยกลำสาลี (บริเวณ คลองโต๊ะยอ) เพื่อรับมือช่วงฤดูฝนและบรรเทาปัญหาน้ำท่วมขัง
ทั้งนี้ รฟม. ในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มฯ ได้กำชับให้ผู้รับจ้างก่อสร้างงานโยธาทุกสัญญาดำเนินการลอกท่อระบายน้ำและลำรางตลอดแนวเส้นทางโครงการฯ อย่างต่อเนื่องทุก ๆ 3 เดือนอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันเศษวัสดุอุดตันในแนวก่อสร้างรถไฟฟ้า การจัดเตรียมเครื่องสูบน้ำตามแนวสายทางโครงการ โดยเฉพาะในจุดเสี่ยงที่เป็นพื้นที่ต่ำซึ่งมีน้ำท่วมขังบ่อย การจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์ และเครื่องจักรให้อยู่สภาพที่เรียบร้อย มีผ้าใบปกคลุมมิดชิด เพื่อป้องกันเศษดินทรายตกหล่นไหลลงสู่แหล่งน้ำ การจัดเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง และหมั่นตรวจสภาพลำราง และทางระบายน้ำตลอดแนวเส้นทางการก่อสร้างโครงการฯ อยู่เสมอ หากพบว่า มีการอุดตัน มีดินทรายทับถม หรือมีวัสดุกีดขวาง ต้องรีบนำออกหรือทำความสะอาดโดยเร็ว และเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมพร้อมจัดเตรียมเจ้าหน้าที่และเครื่องสูบน้ำ เพื่อช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน ตามนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมในการให้ความสำคัญแก่ประชาชนและชุมชนตามแนวสายทางโครงการรถไฟฟ้าซึ่งอาจจะได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานก่อสร้างโครงการฯ ติดตามข้อมูลข่าวสาร รฟม. ได้ที่ www.mrta.co.th และเฟซบุ๊กแฟนเพจการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social Media

Most Popular

Get The Latest Updates

Biztalk News : Line Official Account

รู้ทัน ข่าวสาร ด้านเศรษฐกิจ ธุรกิจ การเงิน และการลงทุน ก่อนใคร เพียงสแกน

Categories