รฟม. มอบอาหารและเครื่องดื่มให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ

เมื่อวันที่ 10-11 สิงหาคม 2564 นางสาวจิรฐา วัฒนประดิษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เป็นผู้แทน รฟม. มอบอาหาร จำนวน 1,400 กล่อง และน้ำดื่ม จำนวน 3,600 ขวด ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ โดยมี ผู้แทนกระทรวงคมนาคมเป็นผู้รับมอบ

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสนับสนุนและส่งมอบกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID–19 โดยอาหารดังกล่าวคัดเลือกมาจากร้านอาหารบริเวณแนวสายทางโครงการรถไฟฟ้าของ รฟม. ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID – 19 ได้แก่ ร้านครัวคอนเน็ค (สถานีลาดพร้าว) ร้านบุญมี (สถานีพระราม 9) และร้านโชคดีหมี่โคราช (สถานีบางซ่อน) ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมเพื่อสังคม ที่รฟม. ได้จัดขึ้นเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง ติดตามรายละเอียดและข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ รฟม. www.mrta.co.th และเฟซบุ๊กแฟนเพจการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย หรือ Call Center รฟม. โทร. 0 2716 4044

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *