รฟม. ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัย รถไฟฟ้าสายสีส้ม

สำนักงานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (สปอ.รฟม.) ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัยในการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย – มีนบุรี (สุวินทวงศ์) ตลอดจนติดตามปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ในการปฏิบัติงาน ณ พื้นที่ก่อสร้าง สถานี รฟม. สถานีรามคำแหง สถานีแยกลำสาลี สถานีสัมมากร สถานีมีนบุรี และอาคารจอดแล้วจร (Park&Ride) โดย สปอ.รฟม ได้เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกคนปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูงและพื้นที่อับอากาศอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยแก่ตนเอง คนรอบข้างรวมถึงผู้สัญจรโดยรอบเป็นสำคัญ รวมถึงตรวจสอบอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานให้มีความพร้อมและปลอดภัยอยู่เสมอ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่ไม่พึงประสงค์ ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องตามประกาศ “ปฏิญญาว่าด้วยความปลอดภัยในการก่อสร้างโครงการระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน Zero Fatal Accident” ณ วันที่ 4 พฤษภาคม 2561 สามารถ ติดตามข้อมูลข่าวสารโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มฯ ได้ที่เฟซบุ๊กแฟนเพจ โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม เว็บไซต์โครงการ www.mrta-orangelineeast.com และ Line Official : OrangeLine

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social Media

Most Popular

Get The Latest Updates

Biztalk News : Line Official Account

รู้ทัน ข่าวสาร ด้านเศรษฐกิจ ธุรกิจ การเงิน และการลงทุน ก่อนใคร เพียงสแกน

Categories