รฟม.“ส่งแมสก์ทันใจ ห่างไกล COVID-19”

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) จัดกิจกรรม “ส่งแมสก์ทันใจ ห่างไกล COVID-19” โดยได้ส่งมอบหน้ากากผ้า “แมสก์ทันใจ” จำนวน 2,700 ชิ้น และเจลแอลกอฮอล์แบบสายคล้องคอ จำนวน 2,700 ขวด ให้แก่ ครู นักเรียน และบุคลากรที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนตามแนวสายทางโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย – มีนบุรี (สุวินทวงศ์) ได้แก่ โรงเรียนดลวิทยา โรงเรียนทินกรพิทยานุสรณ์ และโรงเรียนมีนประสาท เพื่อให้นำไปใช้ประโยชน์ในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 โดยมีตัวแทนครูของแต่ละโรงเรียน เป็นผู้รับมอบและจะนำไปแจกจ่ายต่อไป

นอกจากนี้ รฟม. ยังได้ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ “รถไฟฟ้ามาแล้ว ตอนเดินทางปลอดภัยห่างไกล COVID-19” เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้รถไฟฟ้าและการปฏิบัติตัวในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 กับนักเรียนโดยมีการสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์ พร้อมทั้งส่งมอบโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลและการปฏิบัติตน เพื่อให้สอดคล้องกับการใช้ชีวิตรูปแบบใหม่ในสังคม (New Normal) ด้วย ท่านสามารถดาวน์โหลดสื่อประชาสัมพันธ์ได้ที่ https://youtu.be/7f-gdAeZtpg ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมเพื่อสังคม ที่ รฟม. ได้ดำเนินมาอย่างต่อเนื่อง ท่านสามารถติดตามข้อมูลข่าวสาร รฟม. ได้ที่ www.mrta.co.th และเฟซบุ๊กแฟนเพจการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

Social Media

Most Popular

Get The Latest Updates

Biztalk News : Line Official Account

รู้ทัน ข่าวสาร ด้านเศรษฐกิจ ธุรกิจ การเงิน และการลงทุน ก่อนใคร เพียงสแกน

Categories

On Trend

Related Posts