รฟม. หนุนร้านอาหารในแนวรถไฟฟ้า ส่งมอบกล่องทันใจเติมความสุขโรงพยาบาล

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) โดยนายถนอม รัตนเศรษฐ ผู้ช่วยผู้ว่าการ รฟม. ได้ส่งมอบอาหารกล่อง พร้อมข้อความอวยพรจากผู้บริหารและพนักงาน รฟม. ภายใต้กิจกรรม “กล่องทันใจเติมความสุขให้ประชาชน” จำนวน 800 กล่อง ให้แก่ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ณ อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เพื่อสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ และประชาชนที่รักษาตัวอยู่ในสถานพยาบาล เนื่องจากการแพร่ระบาดของฝชื้อไวรัส COVID – 19 โดยอาหารกล่องดังกล่าว คัดเลือกมาจากร้านอาหารบริเวณแนวสายทางรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล ได้แก่ ร้านเด็ดสะระตี่หมูทอด(สถานีสุทธิสาร) ร้านหนูเมย์ ฟู้ดส์ (สถานีห้วยขวาง) ร้านศิรินทร์ภัตตาคาร (สถานีคลองเตย) ร้านครัวคุณโต้ง (สถานีสามย่าน)และร้านเฮงซีฟู้ดเยาวราช (สถานีวัดมังกร)

ทั้งนี้ ในเบื้องต้น รฟม. ได้ตั้งเป้าหมายที่จะสนับสนุนอาหารจากร้านอาหารตามแนวสายทางรถไฟฟ้าที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 ประมาณ 8,000 กล่อง เพื่อนำไปส่งมอบให้แก่โรงพยาบาลและสถานพยาบาลต่างๆ โดยมีระยะเวลาดำเนินกิจกรรมตั้งแต่เดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2564 ท่านสามารถติดตามข้อมูลข่าวสาร รฟม. ได้ที่ www.mrta.co.th และเฟซบุ๊กแฟนเพจการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social Media

Most Popular

Get The Latest Updates

Biztalk News : Line Official Account

รู้ทัน ข่าวสาร ด้านเศรษฐกิจ ธุรกิจ การเงิน และการลงทุน ก่อนใคร เพียงสแกน

Categories