รฟม. เข้มมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส COVID-19 ทั้งใน MRT และอาคารสำนักงานจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เปิดเผยว่า รฟม. ในฐานะหน่วยงานกำกับผู้ให้บริการเดินรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (MRT สายสีน้ำเงิน) และสายฉลองรัชธรรม (MRT สายสีม่วง) ได้ดำเนินมาตรการด้านสุขภาพอนามัยในระบบรถไฟฟ้าทั้ง 2 สาย อย่างต่อเนื่อง ตามนโยบายนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เพื่อลดความเสี่ยงการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส COVID-19 และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ใช้บริการรถไฟฟ้า MRT รวมถึงคุมเข้มมาตรการดูแลสุขอนามัยและสุขภาพของบุคลากรผู้ปฏิบัติงานภายใน รฟม. ตลอดจนผู้มาติดต่อ

ทั้งนี้ รฟม. ได้ตระหนักถึงความสำคัญของสถานการณ์ดังกล่าว จึงได้เพิ่มมาตรการในการทำความสะอาดภายในอาคารสำนักงาน รฟม.โดยให้มีการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อภายในอาคารสำนักงาน และบริเวณโรงอาหารของ รฟม. เป็นประจำทุกสัปดาห์ จนกว่าสถานการณ์การแพร่กระจายของเชื้อไวรัส COVID-19 จะคลี่คลาย พร้อมกันนี้ ยังคงให้ดำเนินการตามมาตรการด้านสุขภาพอนามัยภายในสำนักงาน รฟม. อย่างต่อเนื่อง อาทิ การจัดเจ้าหน้าที่ตรวจคัดกรองวัดอุณหภูมิพนักงานและผู้มาติดต่อ การจัดจุดให้บริการแอลกอฮอล์ล้างมือและแจกหน้ากากอนามัยภายในอาคารสำนักงานอย่างทั่วถึง การมอบเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายแก่พนักงาน เพื่อใช้ในการติดตาม สังเกต และเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคภายในสำนักงาน การจัดกิจกรรมบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 และคำแนะนำในการปฏิบัติตนของพนักงาน เพื่อเป็นประโยชน์ในการดูแลตนเองรวมถึงคนรอบข้าง ตลอดจนให้พนักงาน รฟม. ปฏิบัติตามประกาศ รฟม. เรื่องการไม่อนุมัติหรืออนุญาตให้บุคลากร รฟม. เดินทางไปประเทศที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัส COVID-19

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงและป้องกันการแพรระจายของเชื้อไวรัส COVID-19 และเพื่อสร้างความมั่นใจว่า รฟม. จะสามารถปฏิบัติภารกิจได้อย่างราบรื่นในช่วงสถานการณ์การแพร่กระจายเชื้อไวรัส COVID-19 ติดตามรายละเอียดและข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ รฟม. www.mrta.co.th และ เฟซบุ๊กแฟนเพจการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย หรือ Call Center รฟม. โทร. 0 2716 4044