รฟม. เข้าพบประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต เพื่อประชาสัมพันธ์ การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น(เพิ่มเติม) และข้อมูลโครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดภูเก็ต ระยะที่ 1 ช่วงท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต – ห้าแยกฉลอง

นางสาวจิรฐา วัฒนประดิษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เป็นผู้แทน รฟม. นำเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาโครงการรถไฟฟ้า รฟม. และที่ปรึกษาโครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดภูเก็ต ระยะที่ 1 ช่วงท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต – ห้าแยกฉลอง เข้าพบนางไอศยา สินบุษกร ประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต และนายโสภณ เคี่ยมการ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดภูเก็ต เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดการประชุมเพื่อประชาสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็น (เพิ่มเติม)

โครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดภูเก็ต ระยะที่ 1ฯ ที่จะมีขึ้นในวันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุมภูเก็ต แกรนด์ บอลรูม 1-2 ชั้น 2 โรงแรมรอยัล ภูเก็ต ซิตี้ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต พร้อมกันนี้ ได้ประชาสัมพันธ์ข้อมูลโครงการ เพื่อสร้างการรับรู้ให้แก่ชาวจังหวัดภูเก็ต ติดตามรายละเอียดและข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ รฟม. www.mrta.co.th และเฟซบุ๊กแฟนเพจ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย หรือ Call Center รฟม. โทร. 0 2716 4044

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social Media

Most Popular

Get The Latest Updates

Biztalk News : Line Official Account

รู้ทัน ข่าวสาร ด้านเศรษฐกิจ ธุรกิจ การเงิน และการลงทุน ก่อนใคร เพียงสแกน

Categories