รฟม. เข้าร่วมพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุในงานประเพณีชักพระวัดนางชี ประจำปี 2564

นายถนอม รัตนเศรษฐ ผู้ช่วยผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน แห่งประเทศไทย (รฟม.) เป็นผู้แทน รฟม. เข้าร่วมพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุในงานประเพณีชักพระวัดนางชี ประจำปี 2564 ณ สถานีรถไฟฟ้า MRT สถานีบางขุนนนท์ ซึ่ง รฟม. ได้เข้าร่วมสืบสานประเพณีชักพระวัดนางชีมาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ทั้งนี้ รถไฟฟ้ามหานคร “สายเฉลิมรัชมงคล” (สายสีน้ำเงิน) มีสถานีรถไฟฟ้าซึ่งอยู่ในแนวเส้นทางผ่านของขบวนเรือแห่อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุทางน้ำ จำนวน 2 สถานี ได้แก่ สถานีบางไผ่และสถานีบางขุนนนท์ รฟม. จึงได้ออกแบบโครงสร้างสถานีทั้ง 2 แห่ง ให้มีสะพานเหล็กอยู่เหนือทางวิ่งรถไฟฟ้า พร้อมทั้งจัดทำ “กระเช้าพระธาตุ” และ “ระบบชักรอก” สำหรับอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุผ่านสถานี เพื่อมิให้พระบรมสารีริกธาตุลอดใต้สิ่งกีดขวางอันเป็นข้อห้ามในการปฏิบัติ และเพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันทรงคุณค่าให้คงอยู่ควบคู่กับการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนแห่งอนาคต อีกทั้งเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่าง รฟม. และชุมชนตามแนวสายทาง ติดตามรายละเอียดและข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ รฟม. www.mrta.co.th และเฟซบุ๊กแฟนเพจการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย หรือ Call Center รฟม. โทร. 0 2716 4044

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social Media

Most Popular

Get The Latest Updates

Biztalk News : Line Official Account

รู้ทัน ข่าวสาร ด้านเศรษฐกิจ ธุรกิจ การเงิน และการลงทุน ก่อนใคร เพียงสแกน

Categories