รฟม. แจ้งเบี่ยงช่องทางจราจร ถ.พหลโยธิน เพื่อทดสอบวัดค่าความเข้มแสงชุดโคมไฟถนนโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ) วันที่ 24 – 25 ก.ย. นี้

260 views

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) แจ้งว่า บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ผู้รับจ้างก่อสร้างงานโยธา โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ) ช่วงหมอชิต – สะพานใหม่ – คูคต สัญญาที่ 1 จะดำเนินการทดสอบวัดค่าความเข้มแสงชุดโคมไฟถนน STREET LIGHT FOR LED บริเวณสะพานลอยหน้าธนาคารทหารไทย ถึง ปากซอยพหลโยธิน 18/2 และ บริเวณบ้านบางเขน ถึงอู่รถ ขสมก. จึงมีความจำเป็นต้องปิดเบี่ยงช่องทางการจราจรบนถนนพหลโยธิน ในวันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2563 ถึง วันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2563 ตั้งแต่เวลา 22.00 น. – 24.00 น. โดยมีรายละเอียดการเบี่ยงจราจร ดังนี้

  1. วันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2563 บริเวณบ้านบางเขน ถึงอู่รถ ขสมก.
    จะดำเนินการเบี่ยงช่องทางการจราจรบนถนนพหลโยธินฝั่งขาเข้าทุกช่องทาง แล้วเบี่ยงขวาไปใช้ช่องทาง ฝั่งขาออก เพื่อเป็นช่องทางฝั่งขาเข้า 1 ช่องทาง (ทดแทน) ทำให้มีช่องทางจราจรฝั่งขาเข้าคงเหลือ 1 ช่องทาง และฝั่งขาออกคงเหลือ 2 ช่องทาง
  2. วันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2563 บริเวณสะพานลอยหน้าธนาคารทหารไทย ถึง ซอยพหลโยธิน 18/2 (ซอยเฉยพ่วง)
    จะดำเนินการเบี่ยงช่องทางการจราจรบนถนนพหลโยธินฝั่งขาเข้า 3 ช่องทาง ทำให้มีช่องทางจราจรฝั่งขาเข้าคงเหลือ 3 ช่องทาง และฝั่งขาออกคงเหลือ 5 ช่องทาง ทั้งนี้ การเบี่ยงจราจรเพื่อดำเนินการทดสอบวัดค่าความเข้มแสงชุดโคมไฟถนน STREET LIGHT FOR LED อาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางและอาจมีเสียงดังรบกวนในวันและเวลาดังกล่าว ดังนั้น หากไม่มีความจำเป็น โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทาง และ รฟม. ต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้ โดยผู้ใช้เส้นทางสามารถสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจร ได้ที่หมายเลข 0 2115 6000 และติดตามข้อมูลโครงการฯ ได้ที่เว็บไซต์ www.mrta-greenlinenorth.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *