รมว.คมนาคม สั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งฟื้นฟูถนนที่เสียหายจากน้ำท่วมหนัก ให้กลับคืนสภาพใช้งานได้ภายใน 7 วันหลังน้ำลด พร้อมเตรียมความพร้อมรับมือหากมีพายุในพื้นที่ภาคใต้ หวั่นกระทบนักท่องเที่ยว

120 views

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวภายหลังเป็นประธานการประชุมแผนฟื้นฟูเส้นทางหลังได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่ โดยได้สั่งการให้กรมทางหลวง และ กรมทางหลวงชนบท เร่งฟื้นฟูเส้นทางที่ได้รับความเสียหาย ให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติ ภายใน 7 วันหลังน้ำลด พร้อมมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำรวจความเสียหายทั้งหมดให้แล้วเสร็จภายใน 30-45 วัน โดยเบื้องต้นพบว่า กรมทางหลวงมีถนนที่ได้รับความเสียหาย คิดเป็นมูลค่ากว่า 1,800-1,900 ล้านบาท ส่วนกรมทางหลวงชนบท เสียหายรวมกว่า 400 ล้านบาท ซึ่งหากพบความเสียหายไม่มาก ให้ใช้งบกลางหรืองบฉุกเฉินซ่อมแซมไปก่อน แต่หากเสียหายหนัก ก็ต้องจัดทำแผนเพื่อซ่อมแซมให้กลับสภาพเดิมในปีงบประมาณ พร้อมประสานงานหน่วยงานอื่นๆ ในการรับมือหากมีพายุลูกใหม่

ด้านนายถาวร เสนเนียม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ได้ย้ำให้เฝ้าระวังพายุในพื้นที่ภาคใต้ที่อาจสร้างความเสียหายให้กับพื้นที่และภาคการท่องเที่ยว โดยเฉพาะในจังหวัดที่มีความสำคัญด้านการท่องเที่ยว เช่น สุราษฏร์ธานี และ นครศรีธรรมราช ได้ให้เตรียมความพร้อมในการรับมือหากมีพายุ กำชับต้องไม่มีปัญหาน้ำท่วมสนามบิน พร้อม สั่งเตรียมเรือฉุกเฉิน และเครื่องมือช่วยเหลือนักท่องเที่ยว หากต้องเผชิญกับพายุและน้ำท่วม

Social Media

Most Popular

Get The Latest Updates

Biztalk News : Line Official Account

รู้ทัน ข่าวสาร ด้านเศรษฐกิจ ธุรกิจ การเงิน และการลงทุน ก่อนใคร เพียงสแกน

Categories