รมว.คมนาคม เปิดงานสัมมนาประจำปี 2561 ของมูลนิธิศูนย์ข้อมูลจราจรอัจฉริยะไทย

129 views

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานเปิดงานสัมมนาประจำปี 2561 ของมูลนิธิศูนย์ข้อมูลจราจรอัจฉริยะไทย (Intelligent Traffic Information Center Foundation : iTIC) พร้อมกล่าวปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “Data Sharing in the Digital Transportation World” ในวันที่ 25 ตุลาคม 2561 ณ ห้องนภาลัยบอลรูม โรงแรมดุสิตธานี โดยมี นายนินนาท ไชยธีรภิญโญ ประธานมูลนิธิศูนย์ข้อมูลจราจรอัจฉริยะไทย นายเสนาะ อุนากูล อดีตรองนายกรัฐมนตรี ผู้แทนจากกรมการขนส่งทางบก กรมทางหลวง สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร การทางพิเศษแห่งประเทศไทย การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการสัมมนา

โดยนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ ได้กล่าวว่า กรอบแนวคิดการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง ประกอบด้วย Inclusivity (การเข้าถึงระบบอย่างเสมอภาค เท่าเทียม) Green a Safe Transport (การขนส่งที่ปลอดภัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม) Transport Efficiency (การขนส่งที่มีประสิทธิภาพ เพื่อลดต้นทุนโลจิสติกส์) ซึ่งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนต้องก้าวตามให้ทันกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทั้งนี้ มูลนิธิฯ ได้รับอนุมัติการจดทะเบียนจากกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2553 มีบทบาทและหน้าที่เป็นศูนย์รวมข้อมูลจราจรจากทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อพัฒนาคุณภาพข้อมูลการจราจรให้มีความถูกต้อง ทันสถานการณ์มากยิ่งขึ้น และสามารถนำไปเผยแพร่สู่สาธารณะ เพื่อช่วยลดปัญหาจราจร เพิ่มความปลอดภัยบนถนน รวมทั้งเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพระบบโลจิสติกส์ของประเทศ

Social Media

Most Popular

“ดีป้า” เผยดัชนีความเชื่อมั่นอุตสาหกรรมดิจิทัล Q2/64 ทรงตัว แม้ยังเจอวิกฤตโควิด-19 ชี้มาตรการวัคซีนไม่ชัดเจนกระทบความเชื่อมั่น แนะรัฐเพิ่มบริการดิจิทัลเพื่อให้บริการไม่สะดุด

Get The Latest Updates

Biztalk News : Line Official Account

รู้ทัน ข่าวสาร ด้านเศรษฐกิจ ธุรกิจ การเงิน และการลงทุน ก่อนใคร เพียงสแกน

Categories

On Trend

Related Posts