รองอธิบดีกรมการค้าภายในลงพื้นที่สำรวจราคาสินค้าวันจ่ายเทศกาลสารทจีน

351 views

รองอธิบดีกรมการค้าภายใน ลงพื้นที่สำรวจราคาสินค้าวันจ่ายในเทศกาลสารทจีน พบราคาสินค้าส่วนใหญ่ทรงตัวอยู่ในเกณฑ์ควบคุม ขณะที่ผู้บริโภคระมัดระวังการจับจ่ายมากขึ้น ย้ำผู้ค้าอย่าฉวยโอกาสขึ้นราคา

นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม รองอธิบดีกรมการค้าภายใน ลงพื้นที่ตลาดยิ่งเจริญ ตรวจราคาสินค้าในช่วงเทศกาลสารทจีน โดยจากการสำรวจพบว่าราคาสินค้าส่วนใหญ่ยังทรงตัว ทั้ง หมู ไก่ และไข่ไก่ ซึ่งยังมีปริมาณที่เพียงพอ ไม่ขาดตลาด โดยราคาหมู ยังอยู่ในเกณฑ์ราคาที่ได้ตกลงกับสมาคมผู้เลี้ยงสุกรไว้ ที่ไม่เกิน 150-160 บาทต่อกิโลกรัม / ราคาไก่ไม่ปรับขึ้น มีเพียงบางส่วนที่มีการปรับราคาขึ้นเล็กน้อยเช่น ปีกบนไก่ ซึ่งเป็นส่วนที่มีความต้องการมาก

สำหรับ ผักส่วนใหญ่ราคาทรงตัวเช่นกัน มีปรับลดลงบางรายการ เช่น แตงกวา ขณะที่ ผักชี ปรับราคาขึ้นมาอยู่ที่ 125 บาท ต่อกิโลกรัม

และจากการสอบถามผู้บรฺโภค ยังมองว่า ราคาสินค้าช่วงสารทจีนปีนี้ยังอยู่ในเกณฑ์ปกติ ไม่มีการปรับราคาขึ้น ขณะที่ผู้ค้าและตลาด ต่างก็ให้ความร่วมมือในการติดป้ายแสดงราคาตามที่กรมการค้าภายในกำหนด ทั้งนี้ย้ำว่า ราคาสินค้าที่ยังทรงตัว ปริมาณสินค้าที่มีเพียงพอ เป็นการยากต่อการฉวยโอกาสปรับขึ้นราคา ซึ่งหากผู้บริโภคพบการฉวยโอกาสขึ้นราคาอย่างไม่เป็นธรรม สามารถแจ้งร้องเรียนได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน 1569

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *