รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท ลงพื้นที่ติดตามการเตรียมงานก่อสร้างสะพานข้ามคลองตำมะลัง อ.เมือง จ.สตูล

79 views

นายไกวัลย์ โรจนานุกูล รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท พร้อมด้วยนายทวี สกุลเวช ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 12 นายพฤษภ ศรีบุรี ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาระบบบริหาร นายวโรภาส แสงพายัพ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทสตูลและคณะ ลงพื้นที่ตรวจติดตามการเตรียมความพร้อมโครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองตำมะลัง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล ซึ่งคาดว่าจะเริ่มก่อสร้างได้ในเดือนสิงหาคม 2563 นี้


โดยจะก่อสร้างเป็นสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 2 ช่องจราจร ไป-กลับ พร้อมถนนต่อเชื่อมฝั่งแผ่นดิน และถนนต่อเชื่อมสะพานฝั่งเกาะตำมะลังเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ ประชาชนที่อาศัยอยู่บนเกาะตำมะลังจะสามารถเดินทางเข้ามาบนฝั่งแผ่นดินได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ปลอดภัย ช่วยประหยัดเวลาในการเดินทาง ยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ให้ดียิ่งขึ้น รวมทั้งยังเป็นเส้นทางในการขนส่งสินค้าทางการเกษตรและประมงอีกด้วย

ทั้งนี้ มีนายจิระศักดิ์ ทองสม ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมการก่อสร้างที่ 1 สำนักก่อสร้างสะพาน นำลงพื้นที่และสรุปรายละเอียด ณ คลองตำมะลัง จังหวัดสตูล

Social Media

Most Popular

Get The Latest Updates

Biztalk News : Line Official Account

รู้ทัน ข่าวสาร ด้านเศรษฐกิจ ธุรกิจ การเงิน และการลงทุน ก่อนใคร เพียงสแกน

Categories