รัฐบาลเร่งรัดความชัดเจน ไฮสปีดเทรน เชื่อม 3 สนามบิน

101 views

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานประชุมติดตามการดำเนินงานของกระทรวงคมนาคม โดย ได้เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการลงทุนของกระทรวงฯ ให้เป็นไปตามแผนงาน พร้อมทั้งเร่งรัดให้ การบินไทย เร่งสรุปแผนการจัดซื้อเครื่องบินใหม่ จำนวน 38 ลำ เพื่อทดแทนเครื่องบินเก่าให้มีความชัดเจนภายในเดือนกุมภาพันธ์นี้ และเจรจากับบริษัท แอร์บัส เพื่อให้สามารถดำเนินการพัฒนาศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยานอู่ตะเภา (MRO) ได้โดยเร็ว รวมทั้งหารือแนวทางการดำเนินการก่อสร้างอาคารผู้โดยสารหลังที่ 2 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิตามข้อเสนอแนะของสำนักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ การรถไฟแห่งประเทศไทยเร่งเจรจากับกลุ่มกิจการร่วมค้า บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โฮลดิ้ง จำกัด หรือกลุ่มซีพี เรื่องการร่วมลงทุนโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน (ดอนเมือง – สุวรรณภูมิ – อู่ตะเภา) ให้ได้ข้อยุติภายในเดือนกุมภาพันธ์นี้ เพื่อให้สามารถดำเนินการลงนามในสัญญาได้โดยเร็ว และพิจารณาความเป็นไปได้ของการก่อสร้างทางรถไฟ เส้นทางชุมพร – ระนอง เนื่องจากเป็นเส้นทางที่สำคัญสามารถเชื่อมต่อการเดินทางระหว่างฝั่งอ่าวไทยกับฝั่งอันดามัน กรมทางหลวงชนบทพิจารณาเส้นทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวเมืองรองตามนโยบายของรัฐบาล และการท่าเรือแห่งประเทศไทยเร่งพัฒนาท่าเรือชุมพรและท่าเรือสุราษฎร์ธานี เพื่อขยายขีดความสามารถการขนส่งทางทะเลของประเทศไทย