รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ให้ผู้บริหารบริษัท Ink Aviation Systems S.L. และบริษัท Kumwell เข้าพบเพื่อนำเสนอเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการให้บริการเช็คอินผู้โดยสาร

137 views

นายถาวร เสนเนียม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ให้ผู้บริหารบริษัท Ink Aviation Systems S.L. และบริษัท Kumwell เข้าพบเพื่อนำเสนอเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการให้บริการเช็คอินผู้โดยสาร ในวันที่ 21 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมกระทรวงคมนาคม โดยมี นายเจือ ราชสีห์ ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ร่วมการประชุม
นายถาวร เสนเนียม กล่าวว่า ภายหลังจากเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม รับผิดชอบงานด้านการขนส่งทางอากาศ พบว่า สายการบินและท่าอากาศยานในประเทศต่าง ๆ ได้นำเทคโนโลยีการตรวจสอบใบหน้ามาให้บริการเช็คอินผู้โดยสาร ดังนั้นเพื่อให้ประเทศไทยสามารถพัฒนาและแข่งขันกับนานาประเทศในการให้บริการแก่ผู้โดยสาร จึงได้เชิญผู้บริหารบริษัท Ink Aviation Systems S.L. และบริษัท Kumwell นำเสนอเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการให้บริการเช็คอินผู้โดยสาร

นายถาวร เสนเนียม กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากความทันสมัย รวดเร็ว ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ สิ่งที่สำคัญคือความแม่นยำ และการประหยัดพื้นที่การตั้งเคาน์เตอร์เช็คอิน เพื่อนำพื้นที่ไปใช้ประโยชน์ด้านอื่น ทั้งนี้ ได้มีข้อห่วงใยเรื่องการใช้ข้อมูลบุคคลของกระทรวงมหาดไทย ข้อมูลผู้กระทำความผิดของสำนักงานตรวจแห่งชาติ ข้อมูลการเดินทางเข้า – ออกประเทศของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ซึ่งหน่วยงานภาครัฐจะต้องบูรณาการการใช้ข้อมูลบุคคลร่วมกัน และในโอกาสต่อไปจะได้เชิญผู้ประกอบการรายอื่นเพื่อนำเสนอเทคโนโลยีในการให้บริการเช็คอินผู้โดยสาร เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมในการแข่งขัน ทั้งนี้ หากท่าอากาศยานในสังกัดกรมท่าอากาศยาน (ทย.) จะเป็นผู้ดำเนินการระบบเช็คอินรวมให้สายการบินที่ใช้บริการ ณ ท่าอากาศยาน จะได้ตั้งคณะทำงานศึกษาเทคโนโลยีที่ทันสมัยดังกล่าวเพื่อพัฒนาให้เท่าเทียมกับนานาประเทศว่าจะสามารถดำเนินการได้หรือไม่ เพื่อพัฒนาให้ท่าอากาศยานในสังกัด ทย. เป็น “SMART AIRPORT” ที่มีความปลอดภัย และสะดวกสบาย โดยอาจจะดำเนินการนำร่องที่ท่าอากาศยานที่มีปริมาณผู้โดยสารและเที่ยวบินจำนวนมากเป็นลำดับแรก อาทิ ท่าอากาศยานอุดรธานี อุบลราชธานี ขอนแก่น กระบี่ สุราษฎร์ธานี เป็นต้น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social Media

Most Popular

Get The Latest Updates

Biztalk News : Line Official Account

รู้ทัน ข่าวสาร ด้านเศรษฐกิจ ธุรกิจ การเงิน และการลงทุน ก่อนใคร เพียงสแกน

Categories