รัฐมนตรีดิจิทัลฯ นำเสนอโครงการ “Phuket Smart City” ต่อนายกรัฐมนตรีและครม. พร้อมชู พัฒนาเมืองแห่งความทันสมัย ปลอดภัย รองรับการท่องเที่ยว หนุนขยายการลงทุนในพื้นที่เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ

ในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการ นอกสถานที่ ที่จ.ภูเก็ตวันนี้ (3 พ.ย.2563) นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้นำเสนอโครงการ “Phuket Smart City” ให้กลับ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชานายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมครม. ได้รับทราบถึงความก้าวหน้า

โครงการ ที่ทางสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล(ดีป้า) ร่วมมือกับบริษัท City Data Analytics ภายใต้บริษัทภูเก็ตพัฒนาเมือง ในการพัฒนาระบบ City data platform เป็นระบบในการเก็บข้อมูล วิเคราะห์ทั้งข้อมูลปัจจุบัน จนถึงวิเคราะห์สิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งข้อมูลมีความแม่นยำ สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้หลายมิติ เช่น ความปลอดภัย การท่องเที่ยว การบริหารจัดการเมือง ที่ดิน เป็นต้น

โดยตัวอย่างการใช้งานในปัจจุบัน
ระบบข้อมูลเพื่อให้นายกเทศมนตรี สามารถติดตามการทำงานและข้อมูลในมิติต่างๆ ของเมือง ผ่าน Dash Board รวมถึงเรื่องความปลอดภัย ซึ่งมีการเชื่อมโยงข้อมูลจากกล้อง CCTV ซึ่งเริ่มใช้งานจริงแล้วในเทศบาลป่าตอง หากมีการทำครบทุกท้องถิ่น ก็จะได้ระบบ Data Platform ของทั้งจังหวัด

ทั้งนี้ระบบดังกล่าว ได้ถูกนำมาใช้ประโยชน์ในช่วงสถานการณ์โควิด ได้ประสานข้อมูลจากสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง แสดงให้เห็นว่านักท่องเที่ยวที่ตกค้างมีอยู่จุดไหนบ้าง จำนวนกี่คน และสถานพยาบาลใกล้เคียงในพื้นที่ เพื่อให้ทางโรงพยาบาลในพื้นที่เข้าไปดูแลได้ทันที โดยมีการเตรียมความพร้อมเพื่อการเชื่อมต่อกับระบบมอนิเตอร์นักท่องเที่ยวบริเวณท่าเรือ รวมถึงต่อยอด หากนักลงทุนที่มีความสนใจร่วมลงทุนในพื้นที่ต่อไปในอนาค

ขณะที่ นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการ ว่า ในการทำ City Data Platform อยากให้ขยายผลให้เต็มพื้นที่ทั้ง จ.ภูเก็ต กระบี่ พังงา ให้เกิดภาพอันดามัน สมาร์ทซิตี้ และอยากให้มีการใช้ประโยชน์ในด้านการท่องเที่ยวต่อเนื่องถึงภาคเอกชน

Social Media

Most Popular

Get The Latest Updates

Biztalk News : Line Official Account

รู้ทัน ข่าวสาร ด้านเศรษฐกิจ ธุรกิจ การเงิน และการลงทุน ก่อนใคร เพียงสแกน

Categories

On Trend

Related Posts