รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นเพื่อสนับสนุนภาคเอกชนเป็นผู้ร่วมให้บริการระบบราง

330 views

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นเพื่อสนับสนุนภาคเอกชนเป็นผู้ร่วมให้บริการระบบราง โดยมี นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ปลัดกระทรวงคมนาคม นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก ร่วมเป็นเกียรติ ผู้แทนการรถไฟแห่งประเทศไทย หน่วยงานภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมประชุม นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางรางกล่าวรายงาน ณ โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ

นายศักดิ์สยาม กล่าวว่า กระทรวงคมนาคมมีนโยบายสนับสนุนให้ผู้ประกอบการภาคเอกชนเข้ามาประกอบกิจการขนส่งทางรางมากขึ้น ซึ่งได้มอบนโยบายไว้ เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2562 เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์จากรางอย่างเต็มประสิทธิภาพ ยกระดับคุณภาพและบริการให้ประชาชนได้รับบริการที่ดียิ่งขึ้น สอดคล้องกับประเทศต่างๆ ทั่วโลกที่จะมีการพัฒนาระบบรางในอนาคต จึงมอบให้กรมการขนส่งทางรางดำเนินโครงการศึกษาการกำกับการใช้ประโยชน์รางและจัดทำกฏระเบียบเพื่อรองรับการขนส่งทางรางในเส้นทางหลักของประเทศและระหว่างประเทศเพื่อจัดทำกฏระเบียบรองรับการขนส่งและการกำกับการใช้ประโยชน์รางที่มีความเป็นธรรมเหมาะสม นำไปสู่การใช้ประโยชน์ให้เกิดความคุ้มค่าในการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของประเทศและให้ประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนผู้ใช้บริการ วางแผนการเชื่อมโยงทั้งระบบรถไฟทางคู่ รถไฟความเร็วสูงบูรณาการเข้ากับระบบการขนส่งทางถนนเพื่อวางรากฐานสร้างศักยภาพให้กับการคมนาคมของประเทศไทยอย่างยั่งยืน

สำหรับแนวทางการสนับสนุนภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการให้บริการเดินรถบนโครงข่ายของการรถไฟ การจูงใจให้เอกชนเข้ามาร่วมลงทุนนอกจากเอกชนจะอยู่ได้แล้วประเทศและประชาชนต้องได้รับประโยชน์สูงสุดด้วย ส่วนของการจัดสรรด้านเวลา ภาคเอกชนอาจจะใช้การเลือกเวลาที่นอกเหนือจากการให้บริการของ รฟท. มาบริหารจัดการโดยเป็นผู้ลงทุนเอง เป็นต้น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *