รู้จักสิทธิพิเศษ GSP

176 views

สำหรับใครที่ยัง งงๆ อยู่กับ ข่าวไทยถูกสหรัฐ ตัดสิทธิพิเศษ GSP และยังไม่รู้ว่า อะไรคือ สิทธิพิเศษทางภาษี GSP ลองอ่านดู
.
GSP หรือ Generalized System Preference หมายถึง สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร คือสิทธิทางภาษีที่ประเทศที่พัฒนาแล้วบางประเทศให้กับประเทศที่กำลังพัฒนาทั้งหลาย โดยไม่ต้องเสียภาษีสินค้านำเข้าบางรายการ เมื่อส่งสินค้าไปขายในประเทศผู้ให้สิทธิ เพื่อให้ประเทศที่กำลังพัฒนาสามารถส่งออกสินค้าไปแข่งกับสินค้าจากประเทศที่พัฒนาแล้ว หรือแข่งกับประเทศที่มีความสามารถในการผลิตสินค้าได้ราคาถูกและมีประสิทธิภาพ เช่น จีน เป็นต้น
.
โดยสหรัฐอเมริกา ได้เริ่มโครงการ GSP ให้แก่ประเทศกำลังพัฒนาและด้อยพัฒนา รวมถึงประเทศไทย ตั้งแต่ปี 2519 ซึ่งตามรายงานของเว็บไซต์กรมการค้าระหว่างประเทศ ระบุว่า การให้สิทธิ GSP ของสหรัฐฯ ต่อประเทศไทย มีด้วยกัน 3 โครงการ ปัจจุบันอยู่ในโครงการที่ 3 ต่ออายุครั้งที่ 10 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2563

ที่มา : กรมการค้าต่างประเทศ

Social Media

Most Popular

Get The Latest Updates

Biztalk News : Line Official Account

รู้ทัน ข่าวสาร ด้านเศรษฐกิจ ธุรกิจ การเงิน และการลงทุน ก่อนใคร เพียงสแกน

Categories