ร้านค้าออนไลน์เตรียมหนาวจริง! สมอ. จับตาเฝ้าหน้าจอตรวจร้านค้าออนไลน์ พบผิด ดำเนินการตามกฎหมายทันที

มาตามนัด! วันนี้ สมอ. ตั้งทีมเจ้าหน้าที่เฝ้าหน้าจอตรวจเข้มสินค้ามาตรฐานบังคับ 115 รายการ ในร้านค้าออนไลน์ 36 เว็บไซต์ยอดนิยม ผู้ประกอบการเตรียมตัว พบผิด ดำเนินการทันที มีโทษทั้งจำและปรับ

นายวันชัย พนมชัย เลขาธิการ สมอ. เปิดเผยว่า ตามที่ สมอ. ได้ส่งมอบของขวัญประจำปี 2563 แก่ผู้บริโภค โดย สมอ. จะดำเนินการควบคุมสินค้าออนไลน์ให้มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐาน เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้ใช้สินค้าที่มีคุณภาพและปลอดภัย ซึ่งในปี 2562 ช่วงไตรมาสที่ 3 มีผู้เข้าชมเว็บไซต์ซื้อสินค้าออนไลน์ถึงกว่า 42 ล้านราย ถือเป็นกลุ่มผู้บริโภคที่มีขนาดใหญ่มาก

สมอ. หารือแนวทางร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดทำโปรแกรม วางแผนการตรวจติดตาม แต่งตั้งทีมเจ้าหน้าที่ ประชุมซักซ้อมและทำความเข้าใจในการปฏิบัติงาน และเริ่มดำเนินการตรวจติดตาม การจำหน่ายสินค้าออนไลน์อย่างเต็มรูปแบบ โดยดำเนินการตรวจติดตามการจำหน่ายสินค้าควบคุม 115 รายการ ในร้านค้าออนไลน์ทั้ง 36 เว็บไซต์ยอดนิยม หากพบการกระทำผิดจะดำเนินการตามกฎหมาย รวมถึงขยายผลไปสู่ต้นตอ คือ ผู้ผลิตและผู้นำเข้าต่อไป ซึ่งโทษของผู้กระทำผิดตาม พ.ร.บ. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ.2511 คือ ผู้ประกอบการที่ทำหรือนำเข้าสินค้าที่เป็นสินค้าควบคุมโดยไม่ได้รับอนุญาต ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี ปรับไม่เกิน 2 ล้านบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และโทษสำหรับผู้จำหน่ายสินค้าที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน ต้องระวางโทษ จำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 500,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

เลขาธิการ สมอ. กล่าวเพิ่มเติมว่า สมอ. เฝ้าจับตาผู้ประกอบการร้านค้าออนไลน์ ทั้งผู้ให้บริการพื้นที่และผู้จำหน่ายอย่างเข้มงวดและเต็มกำลัง ผู้ประกอบการต้องให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของผู้บริโภคเป็นอันดับแรก โดยต้องตรวจสอบสินค้าในร้านค้า โดยเฉพาะสินค้าควบคุม 115 รายการ หากพบการกระทำผิด จะดำเนินการตามกฎหมายอย่างจริงจัง ในส่วนของผู้บริโภคจะซื้อสินค้า ขอให้ตรวจสอบว่าสินค้าดังกล่าวมีเครื่องหมาย มอก. หรือไม่ เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของตัวท่านเอง ทั้งนี้ ท่านใดที่พบการกระทำผิดหรือต้องการให้ สมอ. ตรวจสอบสินค้าออนไลน์ สามารถติดต่อได้ที่ www.tisi.go.th , www.facebook.com/tisiofficial หรือที่ โทร. 0 2202 3308

On Trend

Related Posts