ประชาชนร่วมลงทะเบียน “#เราเที่ยวด้วยกัน” รวม 3.8 ล้านคน (ข้อมูล ณ วันที่ 18 ก.ค.63)

138 views

โครงการเราเที่ยวด้วยกัน เกิดขึ้นเพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายภาคประชาชนผ่านการท่องเที่ยวภายในประเทศ ช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง สนับสนุนการสร้างงานและฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศในองค์รวม โดยมีระยะเวลาโครงการ 4 เดือน ระหว่าง 1 กรกฎาคม – 31 ตุลาคม พ.ศ. 2563

โดยพบว่าหลังเปิดให้ลงทะเบียนวันที่ 15 กรกฎาคมที่ผ่าน พบข้อมูลวันที่ 18 กรกฎาคม 2563 ดังนี้

1 ลงทะเบียนรวม 3.8 ล้านคน
2 ลงทะเบียนสำเร็จ 3.5 ล้านคน ขณะนี้กำลังทยอยแจ้งผลทาง sms
3 อยู่ระหว่างตรวจสอบความถูกต้องกับฐานข้อมูลกรมการปกครอง 0.1 ล้านคน
4 ลงทะเบียนไม่สำเร็จ 0.2 ล้านคน กรณีนี้สามารถลงทะเบียนใหม่ได้
5 ใช้สิทธิ์โรงแรมแล้ว 32,751 room night

ผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการรวม 34,434 แห่ง (สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ทุกวัน) แบ่งเป็น
โรงแรม 5,713 โรง
ร้านอาหาร 27,593 ร้าน
สถานที่ท่องเที่ยว 1,128 แห่ง