วิทยุการบินฯ ทดสอบการใช้งานระบบควบคุมจราจรทางอากาศใหม่ ศูนย์ควบคุมการบินภูเก็ต พร้อมรองรับเที่ยวบินเพิ่ม หนุนท่องเที่ยวอันดามัน

198 views

บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.) ทดสอบการใช้งานระบบควบคุมจราจรทางอากาศใหม่ ศูนย์ควบคุมการบินภูเก็ต คาดพร้อมใช้งานเต็มรูปแบบปลายปี 2562 เพิ่มขีดความสามารถรองรับเที่ยวบิน พร้อมสนับสนุนการท่องเที่ยว

นายสมนึก รงค์ทอง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (กอญ. บวท.) กล่าวว่า “ภูเก็ตเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวและสร้างรายได้ให้กับประเทศเป็นจำนวนมาก อีกทั้ง สนามบินภูเก็ตเป็นสนามบินนานาชาติที่มีปริมาณเที่ยวบินเป็นอันดับ 3 ของประเทศ รองจากสนามบินสุวรรณภูมิและดอนเมือง ซึ่งรองรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ มีเที่ยวบินตรงจากยุโรป จีน ออสเตรเลีย อินเดีย และรัสเซีย ทั้งนี้ ในปี 2561 มีปริมาณเที่ยวบินรวม 120,000 เที่ยวบิน หรือเฉลี่ย 323 เที่ยวบินต่อวัน และในช่วงเทศกาลตรุษจีนปีนี้คาดว่าจะมีปริมาณเที่ยวบินเฉลี่ย 368 เที่ยวบิน ต่อวัน นอกจากนี้คาดว่าอีก 5 ปี ข้างหน้าจะมีปริมาณเที่ยวบินเฉลี่ย 400 เที่ยวบินต่อวัน”

กอญ. บวท. กล่าวเพิ่มเติมว่า จากปริมาณเที่ยวบินที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนี้ วิทยุการบินฯ จึงได้ดำเนินโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบบริการการเดินอากาศ (Thailand Modernization CNS/ATM System หรือ TMCS) ซึ่งได้ดำเนินการติดตั้งระบบอุปกรณ์ทั่วทั้งประเทศ และขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการทดสอบระบบและระเบียบวิธีปฏิบัติงาน โดยได้ขยายการทดสอบระบบไปยังศูนย์ควบคุมการบินภูมิภาคทั่วประเทศ ทั้งนี้ ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 จะเริ่มดำเนินการทดสอบระบบของศูนย์ควบคุมการบินภูเก็ต และคาดว่าจะใช้งานอย่างเต็มรูปแบบพร้อมกันทั่วประเทศปลายปี 2562 ระบบควบคุมจราจรทางอากาศใหม่นี้จะช่วยเพิ่ม ขีดความสามารถในการรองรับเที่ยวบิน เพิ่มประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการให้บริการการเดินอากาศ รวมถึงเพิ่มศักยภาพระบบบริการการเดินอากาศของประเทศไทยให้เป็นไปตามมาตรฐานและการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีการบินโลกอีกด้วย