“วีรศักดิ์” สั่งการไอทีดีจัดสัมมนาเผยแพร่ผลงานวิจัย ITD Research Forum 2020 ในรูปแบบออนไลน์

226 views

นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่าได้มอบหมายให้ สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) หรือ ไอทีดี ทำหน้าที่ เป็น Think tanks ให้กับกระทรวงพาณิชย์ โดยมีเป้าหมายที่สำคัญ เพื่อให้ผู้ประกอบการไทยสามารถมองเห็น และคว้าโอกาสจากการเปลี่ยนแปลง ตามสถานการณ์ของโลก ได้ทั้งมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี ขณะเดียวกัน ถ้ามีสถานการณ์ใด ที่จะส่งผลกระทบด้านลบ ต่อการค้าและการลงทุนไทย ไอทีดี (ITD) จะเป็นหน่วยงานวิชาการ ที่สามารถส่งสัญญาณให้ผู้ประกอบการสามารถปรับตัว หลีกเลี่ยงผลกระทบด้านลบ ก่อนสถานการณ์จะเกิดขึ้น

“ผมจึงสั่งการให้ไอทีดี (ITD) จัดการสัมมนาเผยแพร่ผลงานวิจัย ITD Research Forum 2020 ในรูปแบบ ออนไลน์ (Online) ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2563 เพื่อให้ผู้ประกอบการ ผู้แทนจาภาครัฐและเอกชน และประชาชนทั่วไปทั้งประเทศสามารถเข้าถึงผลการวิจัยได้อย่างทั่วถึง และสะดวก ซึ่งการจัดเผยแพร่ ผลงานวิจัยของไอทีดี (ITD) ในครั้งนี้ เป็นเครื่องมือสำคัญ ในการเสริมสร้างความรู้ใหม่ๆ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ อันจะนำไปสู่การสร้างนวัตกรรม ที่ทันสมัย ในอนาคต” นายวีร​ศักดิ์​ กล่าว

ในภาวะวิกฤตโควิค -19 การค้าทางอิเล็กทรอนิกส์ มีบทบาทมากขึ้นในโลกการค้า ซึ่งไม่ว่าการเปลี่ยนแปลงจะรุนแรง หรือรวดเร็วเพียงใด ธุรกิจการค้าของไทย ต้องสามารถปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลง เพื่อก้าวสู่ยุคนิวนอมอน (New Normal) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยกระทรวงพาณิชย์ มุ่งดูแล ปกป้อง และส่งเสริมการค้า พร้อมทั้งปรับตัวให้สามารถติดตามการค้ารูปแบบใหม่ ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ ไอทีดี (ITD) เป็นสถาบันวิชาการ ที่มีความพร้อมด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ในการวิเคราะห์ข้อมูล และมีเครือข่ายทางวิชาการ ทั้งในประเทศ และต่างประเทศที่เข้มแข็ง สามารถปฏิบัติงานได้ทันท่วงที สามารถทำให้ประเทศไทยและคนไทย เป็นผู้ชนะในเวทีการแข่งขันโลก ที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นทุกนาที

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social Media

Most Popular

Get The Latest Updates

Biztalk News : Line Official Account

รู้ทัน ข่าวสาร ด้านเศรษฐกิจ ธุรกิจ การเงิน และการลงทุน ก่อนใคร เพียงสแกน

Categories