“ศักดิ์สยาม” สั่งหน่วยงานยกระดับมาตรการคัดกรองประชาชน ก่อนเข้าระบบขนส่ง “บก-น้ำ-ราง-อากาศ” หวังสกัดไวรัส “โควิด-19” ดีเดย์ 16 มี.ค.นี้

135 views

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม เปิดเผยว่า ภายหลังจากที่มีการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 โดยเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้แพร่กระจายมากขึ้น ซึ่งในส่วนของกระทรวงคมนาคม มีหน่วยงานด้านระบบขนส่งในหลายรูปแบบ ทั้งทางบก ทางน้ำ ทางราง และทางอากาศนั้น ตนจึงได้มีนโยบายสั่งการเพิ่มเติมจากเดิมที่ได้เคยสั่งการไปก่อนหน้านี้อย่างเคร่งครัด ตั้งแต่เริ่มมีสถานการณ์เกิดขึ้น โดยให้ทุกหน่วยงานเพิ่มมาตรการคัดกรอง ในกรณีที่มีประชาชน หรือผู้ปฏิบัติงาน จะเข้าไปในสถานที่ราชการ หรืออาคารสาธารณะ รวมถึงยานพาหนะของแต่ละหน่วยงาน ให้ใช้เครื่องวัดอุณหภูมิตรวจก่อนที่จะอนุญาตให้ประชาชน หรือ เจ้าหน้าที่เข้าไปในบริเวณต่างๆ

ทั้งนี้ หากพบผู้ที่มีอาการป่วย หรือมีอุณหภูมิร่างกายเกินกว่า 37.5 องศาเซลเซียส ให้ประสานงานส่งตัวให้โรงพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข นอกจากนี้ ให้จัดเตรียมเครื่องวัดอุณหภูมิ และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบให้เพียงพอ และมีความเหมาะสมกับการปฎิบัติงาน โดยให้เริ่มปฎิบัติตามข้อสั่งการดังกล่าวข้างต้น ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2563 จนกว่าสถานการณ์การแพร่ ระบาดไวรัสโควิด-19 จะคลี่คลายขึ้น ขณะเดียวกัน ยังได่สั่งการให้หน่วยงานฯ รายงานผลการปฎิบัติให้กระทรวงคมนาคมรับทราบทุกวันด้วย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *