ศาลปกครองกลางมีคำสั่งคุ้มครองดีแทคให้เข้าสู่มาตรการเยียวยาโดยสามารถใช้งานคลื่น 850 MHz ต่อเนื่องได้จนถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2561

161 views

ศาลปกครองกลางมีคำสั่งให้ ดีแทค ได้รับสิทธิเข้าสู่มาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการตามประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการเป็นการชั่วคราวในกรณีสิ้นสุดการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ พ.ศ. 2556 ได้จนถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2561 ซึ่งทำให้ผู้ใช้บริการคลื่นความถี่ 850 เมกะเฮิร์ต ของดีแทคที่มีอยู่ประมาณ 9 หมื่นราย สามารถใช้งานได้ต่อเนื่องจนถึง 15 ธันวาคมนี้

โดยศาลปกครองกลางวินิจฉัยว่า ประกาศคุ้มครองผู้ใช้บริการชั่วคราวฯ มีความมุ่งหมายที่จะบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ใช้บริการ ที่ยังไม่อาจโอนย้ายไปยังผู้ให้บริการรายอื่น สามารถใช้บริการได้อย่างต่อเนื่องเมื่อสัญญาสัมปทานสิ้นสุด อันเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดประมูลคลื่นความถี่ใหม่ โดยให้ผู้รับสัมปทานเดิมมีหน้าที่ให้บริการต่อไปได้เป็นการชั่วคราว / กสทช. จึงไม่อาจอ้างกรณีที่ไม่มีผู้เข้าร่วมการประมูลคลื่นความถี่มาใช้เป็นเหตุผลที่จะไม่ให้ดีแทคเข้าสู่มาตรการคุ้มครองตามประกาศดังกล่าว และ มติของ กสทช. น่าจะมีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยกฎหมาย

และถึงแม้ผู้ใช้บริการที่ยังไม่สามารถโอนย้ายเลขหมายได้จะมีจำนวนมากน้อยเพียงใด แต่ก็ต้องฟังว่า ผู้ใช้บริการดังกล่าวอาจเป็นผู้เจ็บป่วย พิการ สูงอายุ ที่ต้องติดต่อสื่อสารกรณีเร่งด่วน หรืออยู่ในพื้นที่ทุรกันดาร ซึ่งคลื่น 850 MHz สามารถใช้ได้ในพื้นที่ชนบทห่างไกล หากดีแทคไม่สามารถให้บริการได้ ย่อมก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรง ที่ยากแก่การเยียวยาได้ในภายหลัง

นอกจากนี้ คำสั่งศาลครั้งนี้จะมีผลให้ดีแทคสามารถให้บริการในช่วงเวลาเปลี่ยนผ่านการสิ้นสุดสัมปทานเป็นการชั่วคราวเท่านั้น มิได้เป็นการห้ามเปิดประมูลคลื่นความถี่ใหม่ และดีแทคมีหน้าที่ชำระค่าใช้คลื่นความถี่ในช่วงเวลาดังกล่าว ดังนั้นคำสั่งนี้จึงไม่เป็นอุปสรรคในการบริหารงานของรัฐหรือบริการสาธารณะ จึงเข้าหลักเกณฑ์ที่ศาลมีอำนาจสั่งทุเลาการบังคับได้

นายอเล็กซานดรา ไรช์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดีแทค กล่าวว่า คำสั่งศาลเป็นการคุ้มครองประโยชน์ของลูกค้า ทำให้ลูกค้าได้ใช้งานอย่างต่อเนื่องในช่วงเปลี่ยนผ่านสัมปทาน ดีแทคจะเร่งประชาสัมพันธ์ให้ลูกค้าที่ยังเป็นซิมเดิมในระบบสัมปทานกับ CATโอนย้ายระบบต่อไป ทั้งนี้ การใช้งานคลื่นในระหว่างการเข้าสู่มาตรการเยียวยานั้น ดีแทคจะนำรายได้ให้รัฐตามประกาศมาตรการเยียวยาฯ

ขณะที่ นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. เปิดเผยว่า ได้รับคำสั่งศาลจากศาลปกครองกลางแล้ว และกสทช. พร้อมปฏิบัติตาม ซึ่งประชาชนผู้ใช้บริการโทรศัพท์มือถือดีแทคบนคลื่น 850 MHz สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องจนถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2561 ตามคำสั่งศาล

ขณะเดียวกันวันนี้ ดีแทค และ กสท.โทรคมนาคม ได้ลงนามในข้อตกลงใน 2 สัญญาสำคัญระหว่างกัน ประกอบด้วยสัญญาระงับข้อพิพาทและให้บริการเกี่ยวกับเสาโทรคมนาคมและสัญญาการขอใช้อุปกรณ์โทรคมนาคม ซึ่งจะส่งผลให้ดีแทค ไตรเน็ท สามารถเช่าเสาโทรคมนาคม จำนวน 8,815 แห่งที่ ดีแทค เคยสร้างไว้ระหว่างสัมปทาน หลังจากโอนกรรมสิทธิ์ให้ บมจ. กสท โทรคมนาคม เมื่อสิ้นสุดสัมปทาน โดยดีแทคไตรเน็ต จะชำระค่าขอใช้เสาโทรคมนาคมล่วงหน้า ณ วันลงนามในสัญญาให้กับบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) เป็นจำนวนรวม 3.2 พันล้านบาท และจะชำระค่าบริการทั้ง 2 สัญญามูลค่ารวม 3 พันล้านบาทต่อปี โดยสัญญามีระยะยาวขั้นต้น 8 ปีและสามารถต่ออายุได้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social Media

Most Popular

Get The Latest Updates

Biztalk News : Line Official Account

รู้ทัน ข่าวสาร ด้านเศรษฐกิจ ธุรกิจ การเงิน และการลงทุน ก่อนใคร เพียงสแกน

Categories