ศึกชิง 430 ล้าน กองทุน กทปส. สนับสนุนการจัดทำเรตติ้งทีวีดิจิทัล

146 views

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. เป็นประธานประชุมรับฟังแนวทางการจัดทำเรตติ้งทีวีดิจิทัล เพื่อกำหนดแนวทางการกำกับดูแลเรตติ้งในประเทศไทย และเป็นแนวทางสนับสนุนการจัดตั้งองค์กรกลางเกี่ยวกับการสำรวจความนิยมช่องรายการโทรทัศน์ เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมโทรทัศน์ดิจิทัล โดยใช้เงินจากกองทุน กทปส. ตามมาตรา 44 ภายใต้คำสั่ง คสช. เพื่อเยียวยาผู้ประกอบการทีวีดิจิทัล โดยมีผู้ประกอบการทีวีดิจิทัล , บริษัทจัดทำเรตติ้ง เช่นสมาคมวิจัยเพื่อพัฒนาสื่อ(ประเทศไทย) หรือ MRDA, บริษัท เดอะ นีลเส็น คอมปะนี (ประเทศไทย)จำกัด และ บริษัท พีเอสไอ บรอดคาสติ้ง จำกัด รวมถึง​ เอเจนซี่โฆษณา รวมถึง เอกชนผู้ซื้อสื่อรายใหญ่ เข้าร่วมประชุม

โดยในการประชุมครั้งนี้ บริษัทจัดทำเรตติ้ง ทั้ง 3 รายได้นำเสนอวิธีการเก็บข้อมูลและจัดทำเรตติ้ง เพื่อประกอบการตัดสินใจกสทช. ในการสนับสนุนเงินทุนในการจัดทำเรตติ้งมาตรฐาน ซึ่งแต่ละรายชี้แจงวิธีการทั้งการเก็บข้อมูลผ่านกล่องรับสัญญาณ การวัดเรตติ้งในเชิงสถิติที่เก็บครอบคลุมทั้งทีวีดิจิทัลและออนไลน์ โดยมีการตัดความซ้ำซ้อนของคนดูออก เพื่อให้เจ้าของสื่อสามารถนำตัวเลขไปใช้ในเชิงการตลาดได้

นายสินธุ์ เภตรารัตน์ ที่ปรึกษาอาวุโส บริษัท เดอะ นีลเส็น คอมปะนี (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า เม็ดเงินสนับสนุนจาก กองทุน กทปส. ประมาณ 430 ล้านบาท จะสามารถใช้ในการจัดทำเรตติ้งทีวีและออนไลน์ได้ราว 5 ปี ซึ่งเมื่อคำนวณค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานแล้ว หากมีส่วนเหลือ ก็อาจส่งให้เป็นส่วนลดค่าใช้จ่ายในการใช้บริหารแก่ผู้ประกอบการทีวีดิจิทัล และ มีเดีย เอเจนซี่ ที่เป็นสมาชิกของ นีลเส็น ได้ตามสัดส่วน ส่วนข้อกังขาเกี่ยวกับการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ยืนยันว่าพร้อมรับการตรวจสอบ โดยล่าสุด นีลเส็น ได้รับการตรวจสอบครั้งสุดท้ายเมื่อปี 2010

นายประวิทย์ มาลีนนท์ ในฐานะผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมโทรทัศน์ ยอมรับว่า ปัจจุบันอุตสาหกรรมโทรทัศน์กำลังเผชิญกับภาวะต้นทุนสูงกว่ารายได้ และผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรม จึงเสนอให้ กสทช. พิจารณา รับภาระในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการสำรวจเรตติ้งอย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยเยียวยาให้กับผู้ประกอบการ

นายไตรลุจน์ นวมะรัตน์ นายกสมาคมมีเดีย เอเจนซี่ กล่าวว่า ที่ผ่านมามีเดียเอเจนซี และ ผู้ประกอบการโทรทัศน์ ประสบปัญหาจากการใช้บริการการจัดทำเรตติ้ง ของผู้ให้บริการรายเดิม โดยเฉพาะเรื่องต้นทุนค่าใช้จ่ายที่ปรับเพิ่มสูงขึ้นทุกปี และมีปัญหาเรื่องการตรวจสอบความถูกต้อง รวมถึงการขอใช้ข้อมูลที่มีค่าใช้จ่ายทุกครั้ง จึงทำให้ทางมีเดีย เอเจนซี่ และผู้ประกอบการโทรทัศน์ รวมตัวขอการสนับสนุนจาก กสทช. จัดตั้งสมาคมวิจัยเพื่อพัฒนาสื่อขึ้น ซึ่งจะทำให้ทุกฝ่ายมีความเป็นเจ้าของข้อมูล ไม่มีการแสวงหากำไร จึงสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลได้เต็มที่

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. กล่าวว่า ผลการหารือในวันนี้จะถูกนำเข้าพิจารณาในที่ประชุมคณะอนุกรรมการเยียวยา เพื่อพิจารณากรอบวงเงินให้การสนับสนุนอีกครั้ง โดย กสทช. จะโอนเงินกองทุน กทปส. ไปให้องค์กรกลาง ซึ่งเป็นองค์กรที่สมาคมทีวีดิจิทัล ตั้งขึ้น เพื่อให้องค์กรกลางดังกล่าวพิจารณาเลือกบริษัทที่จะเป็นผู้จัดทำเรตติ้งที่เชื่อถือได้ต่อไป

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social Media

Most Popular

Get The Latest Updates

Biztalk News : Line Official Account

รู้ทัน ข่าวสาร ด้านเศรษฐกิจ ธุรกิจ การเงิน และการลงทุน ก่อนใคร เพียงสแกน

Categories