สคร. จัดเก็บเงินนำส่งรายได้แผ่นดินสะสม ณ สิ้นเดือนมิ.ย. 63 จำนวน 1.56 แสนลบ. รักษาเสถียรภาพทางการคลังประเทศ

266 views

นายประภาศ คงเอียด ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เปิดเผยว่าในเดือนมิถุนายน 2563 สคร. จัดเก็บเงินนำส่งรายได้แผ่นดินจากรัฐวิสาหกิจและกิจการที่กระทรวงการคลังถือหุ้นต่ำกว่าร้อยละ 50 (กิจการฯ) จำนวน 7,191 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่มาจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ส่งผลให้มีเงินนำส่งรายได้แผ่นดินสะสมจากรัฐวิสาหกิจและกิจการฯ ในช่วง 9 เดือน (1 ตุลาคม 2562 – 30 มิถุนายน 2563) จำนวน 156,474 ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมายสะสมจำนวน 7,012 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 83 ของเป้าหมายทั้งปีงบประมาณ 2563 จำนวน 188,800 ล้านบาท

อย่างไรก็ดี สคร. ยังต้องมีการเฝ้าระวังการจัดเก็บรายได้รัฐวิสาหกิจในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีงบประมาณ 2563 เนื่องจากผลการดำเนิน ของรัฐวิสาหกิจได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 โดยรัฐวิสาหกิจที่นำส่งรายได้แผ่นดินสะสมสูงสุด 10 อันดับแรก ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2563 ได้แก่
(หน่วย : ล้านบาท)
ลำดับที่ รัฐวิสาหกิจ เงินนำส่งรายได้แผ่นดิน
1 สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 34,304
2 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 29,198
3 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 28,619
4 ธนาคารออมสิน 18,000
5 บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) 10,500
6 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 5,922
7 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 5,733
8 การท่าเรือแห่งประเทศไทย 4,020
9 บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) 3,891
10 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย 3,839
11 อื่นๆ 12,448
รวม 156,474

หมายเหตุ : ข้อมูลเงินนำส่งรายได้แผ่นดินของรัฐวิสาหกิจที่กระทรวงการคลัง โดย สคร. จัดเก็บ ซึ่งไม่รวมเงินนำส่งรัฐประเภทอื่น เช่น ภาษีหรือค่าธรรมเนียมอื่นๆ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social Media

Most Popular

Get The Latest Updates

Biztalk News : Line Official Account

รู้ทัน ข่าวสาร ด้านเศรษฐกิจ ธุรกิจ การเงิน และการลงทุน ก่อนใคร เพียงสแกน

Categories