สภาคนพิการร้องคลังช่วยเยียวยา 5,000 บาท

130 views

นายสุชาติ โอวาสวรรณสกุล ประธานสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย พร้อมสมาชิก เข้ายื่นหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเพื่อเรียกร้องขอให้คนพิการเข้าถึงมาตรการดูแลและเยียวยาผลกระทบจากโควิด19 อย่างเท่าเทียมกับประชาชนทั่วไป หลังจากพบว่ามาตรการเยียวยา 5,000 บาท ไม่ได้เปิดโอกาสให้ผู้พิการเข้าถึงมาตรการช่วยเหลือ โดยได้ยื่น 5 ข้อเสนอให้รัฐพิจารณา ประกอบด้วย ขอให้รัฐปรับปรุงมาตรการดูแลและเยียวยา ระยะที่ 2 โดยเฉพาะมาตรการชดเชยรายได้ 5,000 บาท 3 เดือน ให้เข้าถึงคนทุกกลุ่ม รวมถึงผู้พิการที่มีอยู่ประมาณ 2 ล้านคน คิดเป็นงบประมาณราว 30,000 ล้านบาท

ขอให้รัฐสร้างหลักว่ามาตรการดูแลและเยียวยาระยะที่ 3 รวมถึงแผนงานต่าง ๆ จะต้องมีการวางแผนใช้เงินให้เกิดประโยชน์ และโปร่งใสที่สุด คนพิการต้องเข้าถึงมาตรการรัฐได้อย่างถ้วนหน้าและรวดเร็ว , ขอให้รัฐออกมาตรการลดค่าไฟฟ้า 3 เดือนให้คนพิการทุกครัวเรือน หากใช้ไฟไม่เกิน 3,000 หน่วยให้ใช้ไฟฟ้าฟรี , ขอให้คนพิการสามารถรับเบี้ยความพิการล่วงหน้าได้ 10 เดือนตามความสมัครใจ และขอให้ กระทรวงการคลัง เร่งโอนเงินเยียวยาจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการให้กับคนพิการที่มีบัตร โดยจ่ายครั้งเดียว คนละ 1,000 บาท เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนช่วงโควิด19

นายประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลัง กล่าวภายหลังการรับเรื่องร้องเรียนดังกล่าว โดยชี้แจงว่ามาตรการเยียวยากลุ่มผู้พิการ ทางกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีฐานข้อมูลพร้อมอยู่แล้ว และกำลังเร่งพิจารณาแนวทางดูแลอย่างเร่งด่วน ยืนยัน คนไทยเดือดร้อนจากโควิดทุกคน ซึ่งเงินเยียวยาที่รัฐบาลใช้ก็เป็นเงินที่กู้มา เพื่อใช้ประคองให้ประชาชนผู้เดือดร้อนทุกคนสามารถอยุ่ได้อย่างพอเพียง

Social Media

Most Popular

Get The Latest Updates

Biztalk News : Line Official Account

รู้ทัน ข่าวสาร ด้านเศรษฐกิจ ธุรกิจ การเงิน และการลงทุน ก่อนใคร เพียงสแกน

Categories