สมอ. ลงดาบห้างดังย่านบางแค หลังตรวจพบร้านค้าขายสินค้าไม่ได้มาตรฐานจำนวนมาก โดยเฉพาะ “ปลั้กพ่วง”

146 views

นายวันชัย พนมชัย เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) เปิดเผยภายหลังนำทีมเจ้าหน้าที่ สมอ. เข้าตรวจสอบร้านจำหน่ายภายในห้างสรรพสินค้าชื่อดังย่านบางแคว่า “สมอ. ได้รับการร้องเรียนจากผู้บริโภคเป็นจำนวนมากว่า ร้านค้าในห้างหลายแห่งขายสินค้าไม่มี มอก. โดยเฉพาะชุดสายพ่วง หรือที่เรียกกันโดยทั่วไปว่า “ปลั๊กพ่วง” ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ สมอ. ควบคุม การทำ/นำเข้าจะต้องได้รับอนุญาตจาก สมอ. ก่อน หากเป็นร้านค้าจะต้องขายเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานเท่านั้น เนื่องจากชุดสายพ่วงที่ไม่ได้มาตรฐาน อาจเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตและเป็นสาเหตุหนึ่งของไฟฟ้าลัดวงจร ซึ่งเป็นต้นเหตุของการเกิดเพลิงไหม้ โดยทำมาจากวัสดุที่มีคุณภาพต่ำ เช่น ชิ้นส่วนโลหะที่เป็นจุดสัมผัสของปลั๊กเสียบทำจากทองเหลืองที่บางมาก หรือทำจากเหล็กชุบทองเหลือง ซึ่งเมื่อใช้งานไประยะหนึ่งมักเกิดการหลวมคลอนของเต้ารับทำให้กระแสไฟฟ้าเดินไม่สะดวก เกิดความร้อนสูงขณะใช้งาน ทำให้เกิดการลุกไหม้ลามไปติดส่วนที่เป็นพลาสติก นอกจากนี้ อาจมีการใช้สายไฟฟ้าที่มีขนาดเล็กและคุณภาพต่ำ ซึ่งไม่สามารถทนต่อการใช้งานกับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีกำลังไฟสูงได้ หรือใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าหลายเครื่องในเวลาเดียวกัน ทำให้สายไฟฟ้าเกิดการลุกไหม้อันเป็นต้นเหตุของการเกิดเพลิงไหม้ตามมา รวมถึงไม่มีอุปกรณ์ช่วยตัดกระแสไฟเกิน ดังนั้น การใช้ชุดสายพ่วงที่ได้มาตรฐานมีเครื่องหมาย มอก. รับรอง ผู้บริโภคจะมั่นใจได้ในความปลอดภัย เพราะผ่านการตรวจสอบรับรองจาก สมอ. แล้ว ว่ามีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด”

เลขาธิการ สมอ. กล่าวเพิ่มเติมว่า การลงพื้นที่ตรวจร้านค้าภายในห้างสรรพสินค้าของ สมอ. ในครั้งนี้ เป็นไปตามแผนการดำเนินงานของ สมอ. โดยต่อเนื่องจากโครงการที่ สมอ. ได้ให้ความรู้แก่ร้านค้าในห้างสรรพสินค้ากว่า 50 ห้าง ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล เมื่อกลางปี 2561 ที่ผ่านมา เพื่อให้ร้านค้าและห้างสรรพสินค้าทราบถึงข้อปฏิบัติที่ถูกต้องในการขายสินค้าที่มี มอก. รวมถึงข้อกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และร่วมเป็นเครือข่ายในการเฝ้าระวังและแจ้งเบาะแสกรณีพบผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานในพื้นที่ที่รับผิดชอบ ซึ่งหลังจากดำเนินการให้ความรู้และข้อแนะนำมาระยะหนึ่งแล้ว สมอ. จึงได้ดำเนินการตรวจควบคุมอย่างเข้มงวดในครั้งนี้ เพราะถือว่าร้านค้าและห้างสรรพสินค้าเจ้าของพื้นที่ได้ทราบข้อปฏิบัติที่ถูกต้องแล้ว และหากพบการกระทำความผิดจะดำเนินการอายัดสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานและดำเนินการตามกฎหมายทันที

สำหรับห้างสรรพสินค้ารายอื่นๆ สมอ. ก็จะลงพื้นที่ตรวจอย่างเข้มงวดต่อไปเช่นกัน จึงขอเตือนให้ท่านควบคุมร้านค้าที่เช่าพื้นที่ของท่านด้วย เพราะการกระทำดังกล่าวนอกจากจะผิดกฎหมายแล้ว ยังเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคอีกด้วย สำหรับบทลงโทษของร้านค้าที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน มีโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับตั้งแต่ 5,000 – 50,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ