สมาคมการค้าเครือข่ายแท็กซี่ไทย ออกแถลงการณ์ ยื่นข้อเรียกร้อง 7 ข้อ ขอรัฐออกมาตรการช่วยเหลือผลกระทบ โควิด-19

พร้อมเคลื่อนไหวนำรถแท็กซี่ไปจอดตามหน่วยงานราชการ เช่น กระทรวงการคลัง ธนาคารแห่งประเทศไทย และกรมส่งเสริมสหกรณ์

รถแท็กซี่หลายร้อยคันจอดริมถนนโดยรอบกระทรวงการคลัง และกระจายจอดปิดหน่วยงานราชการ เช่น ธนาคารแห่งประเทศไทย และ กรมส่งเสริมสหกรณ์ เพื่อเรียกร้องขอความช่วยเหลือจากรัฐบาล หลังจากได้รับผลกระทบอย่างหนักจากการแพร่ระบาดโควิด-19

นายวิฑูรย์ แนวพาณิช นายกสมาคมการค้าเครือข่ายแท็กซี่ไทย ออกแถลงการณ์ 7 ข้อเรียกร้องขอความช่วยเหลือจากภาครัฐ หลังได้รับผลกระทบจากโควิด19 และมาตรการของรัฐ ทำให้ไม่มีรายได้เพียงพอต่อการยังชีพ และผู้ประกอบการไม่สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้ โดยข้อเรียกร้อง ทั้ง 7 ข้อ ประกอบด้วย

  1. ขอให้รัฐเยียวยาโดยมีการพักชำระหนี้ ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย
  2. ขอให้รัฐเยียวยาเรื่องค่าปรับการผิดสัญญาค่าเช่าซื้อ
  3. ให้รัฐช่วยจัดหางบประมาณเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำหรือปลอดดอกเบี้ย เพื่อนำมาปรับปรุงสภาพรถให้อยู่ในสภาพพร้อมให้บริการประชาชน
  4. ให้รัฐช่วยจัดหาที่จอดรถแท็กซี่กว่า 20,000 คัน ที่มีผลกระทบไม่สามารถประกอบการได้
  5. ให้คนขับรถแท็กซี่สามารถเข้าสู่มาตรา 40 ของกฎหมายแรงงาน
  6. ให้รัฐบาลจัดถุงยังชีพให้กับคนขับรถแท็กซี่ ที่ให้บริการประชาชน ณ ขณะนี้ประมาณ 30,000 คน
  7. ขอให้รัฐจัดหาวัคซีนที่มีคุณภาพ ฉีดให้กับประชาชนอย่างครอบคลุมและทั่วถึง โดยเร็วที่สุด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social Media

Most Popular

Get The Latest Updates

Biztalk News : Line Official Account

รู้ทัน ข่าวสาร ด้านเศรษฐกิจ ธุรกิจ การเงิน และการลงทุน ก่อนใคร เพียงสแกน

Categories