สรรพากรหนุนผู้ประกอบการและประชาชนทำธุรกรรมภาษีที่บ้าน TAX from Home

179 views

ทั้งการลงทะเบียน การยื่นแบบ การชำระภาษีและการคืนเงินภาษี ใช้บริการง่าย สะดวก ปลอดภัย ผ่านออนไลน์ไม่ต้องเดินทาง ช่วยลดและป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid – 19) แพร่ซ้ำ พร้อมได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการใช้บริการชำระภาษีออนไลน์จากธนาคารที่ร่วมโครงการจนถึงสิ้นปี 2563 อีกด้วย

​นางสมหมาย ศิริอุดมเศรษฐ ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษี (กลุ่มธุรกิจพลังงาน) ในฐานะโฆษกกรมสรรพากร เปิดเผยว่า “จากสถานการณ์โรค Covid – 19 ในประเทศไทยที่มีความผ่อนคลายลง ตามลำดับ กรมสรรพากรเป็นหน่วยงานภาครัฐที่ต้องมีธุรกรรมกับภาคธุรกิจและประชาชนอยู่ตลอดเวลา จึงสนับสนุนการป้องกันการกลับมาแพร่กระจายใหม่ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid – 19) ตามมาตรการ ให้คงระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ต่อไป ประกอบกับประชาชนคนไทยทุกกลุ่ม มีการเรียนรู้ที่จะทำธุรกรรมต่างๆ แบบออนไลน์ได้จากทุกที่โดยไม่จำเป็นต้องเจอหน้ากัน เป็นที่นิยมอย่างกว้างขวาง และมีความปลอดภัย ในการทำธุรกรรมทางการเงิน กรมสรรพากรจึงได้มอบโครงการ “ทำธุรกรรมภาษีที่บ้าน TAX from Home” ซึ่งจะช่วยให้บริการยื่นแบบและชำระภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์ ที่ www.rd.go.th เป็นการทำธุรกรรมภาษีที่ง่ายอยู่แล้ว เป็นเรื่องที่ง่ายขึ้นอีกมาก

​​TAX from Home เป็นโครงการที่กรมสรรพากรได้ผ่อนคลายระเบียบและขั้นตอนต่างๆ เพื่อให้ ภาคธุรกิจและประชาชนเข้าถึงการทำธุรกรรมภาษีในทุกมิติได้ง่ายที่สุด และยังเป็นการร่วมมือกับภาคการเงิน เพื่อสนับสนุนการทำธุกรรมการเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งด้านการรับและการจ่ายเงินของภาคธุรกิจ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวมในภาวะการณ์เช่นนี้ โครงการนี้จะเริ่มผ่อนคลายตั้งแต่

​​​การลงทะเบียน e-Registration ขอยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ต ที่สามารถทำแบบออนไลน์ และสามารถนำส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องผ่านทาง e-mail ได้ทันที ไม่จำเป็นต้องไปยื่นด้วยตนเองที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอีกต่อไป และเมื่อผ่านการอนุมัติก็จะได้รับ User ID & Password เพื่อเริ่มใช้บริการได้เลยทันที

​​การยื่นแบบ e-Filing ได้สิทธิพิเศษขยายเวลาการยื่นแบบและชำระภาษีออนไลน์ออกไปอีก ทำให้ภาคเอกชนมีระยะเวลาในการบริหารกระแสเงินสดได้อย่างคุ้มค่าที่สุด

​​การชำระภาษี e-Payment ธนาคารเกือบทั้งหมดร่วมมือกัน ยกเว้นการเก็บค่าธรรมเนียม การใช้บริการสำหรับแบบที่ยื่นและชำระภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์จากนี้จนถึงสิ้นปี 2563

การคืนเงินภาษี e-Refund ผู้เสียภาษีที่ชำระภาษีไว้เกิน กรมสรรพากรจะดำเนินการ คืนเงินให้ผ่านระบบพร้อมเพย์ที่สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ก็เป็นอีกหนึ่งบริการคืนเงินที่กรมสรรพากรและธนาคารร่วมกันให้บริการ”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *