สศอ.เผย ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) เดือนธันวาคม 2561 ขยายตัวอย่างต่อเนื่องที่ร้อยละ 0.75

215 views

นายณัฐพล รังสิตพล ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (ผศอ.) เผย ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) เดือนธันวาคม 2561 ขยายตัวอย่างต่อเนื่องที่ร้อยละ 0.75 เมื่อเทียบจากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยเฉพาะอุตสาหกรรมยานยนต์ที่การผลิตขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมไตรมาสที่ 4 ขยายตัวร้อยละ 2.43 เมื่อเทียบจากช่วงเดียวกันของปีก่อน และภาพรวมดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมของปี 2561 ขยายตัวร้อยละ 2.80 ขยายตัวเพิ่มขึ้นมากกว่าปี 2560 ที่ภาพรวมดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมขยายตัวร้อยละ 2.50 โดยอุตสาหกรรมสำคัญที่ส่งผลบวกต่อ MPI เดือนธันวาคม 2561 ได้แก่ รถยนต์ น้ำตาลทราย ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์และแผ่นวงจร โซดาและน้ำดื่มบรรจุขวด กระเป๋าเดินทางและกระเป๋าถือ

อุตสาหกรรมหลักที่ส่งผลให้ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) เดือนธันวาคมมีการขยายตัว ได้แก่

  • รถยนต์ ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.65 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน จากรถปิคอัพ เครื่องยนต์ดีเซล รถยนต์นั่งขนาดกลาง และเครื่องยนต์แก๊สโซลีน โดยเฉพาะรถยนต์ปิคอัพและเครื่องยนต์ดีเซล รวมถึงผู้ผลิตมีการเปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่ และการทำกิจกรรมส่งเสริมการขายในช่วงปลายปีอย่างต่อเนื่อง โดยภาพรวมยังคงเติบโตจากตลาดในประเทศ เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.11
  • น้ำตาลทราย ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 30.46 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยมีสาเหตุจากโรงงานส่วนใหญ่เปิดหีบอ้อย ตั้งแต่วันที่ 20 พ.ย.61 และเพิ่มประสิทธิภาพการหีบทำให้ผลิตได้ดีขึ้น
  • ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ และแผ่นวงจร ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.96 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน จากผลิตภัณฑ์ PCBA ที่มีความต้องการสินค้ามากขึ้นในตลาดโลก
  • โซดาและน้ำดื่มบรรจุขวด ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 14.43 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน จากผลิตภัณฑ์น้ำอัดลม น้ำดื่มให้กำลังงาน น้ำชาและน้ำโซดา โดยมีสาเหตุจากการเร่งผลิตหลังขยายกำลังการผลิต การเร่งผลิตหลังจากเปิดไลน์การผลิตใหม่ และการทำกิจกรรมส่งเสริมการขายเพื่อกระตุ้นตลาด
  • กระเป๋าเดินทางและกระเป๋าถือ ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 189.74 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน จากผลิตภัณฑ์กระเป๋าถือที่ได้เร่งผลิตและส่งมอบเพื่อจำหน่ายช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยปีนี้ลูกค้าสั่งผลิตกระเป๋าขนาดเล็กจำนวนมาก และเป็นคำสั่งซื้อจากตลาดในประเทศเป็นหลัก เพิ่มขึ้นร้อยละ 685.59

สรุปภาวะอุตสาหกรรมสาขาสำคัญไตรมาสที่ 4 ปี 2561

อุตสาหกรรมรถยนต์ ในไตรมาสที่ 4 การผลิตรถยนต์มีจำนวน 563,578 คัน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 10.27 เป็นการจำหน่ายในประเทศมีจำนวน 295,155 คัน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 17.62 และการส่งออกรถยนต์ 281,853 คัน ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 2.71

อุตสาหกรรมอาหาร การผลิตและการส่งออกในภาพรวมอุตสาหกรรมอาหาร ไตรมาสที่ 4 ปี 2561 ยังคงขยายตัวต่อเนื่องจากไตรมาสก่อน และเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนขยายตัวร้อยละ 6.4 และ 0.2 ตามลำดับ เพื่อรองรับผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการผลิตน้ำตาลทรายดิบ เนื่องจากปีนี้เข้าสู่ฤดูการเปิดหีบอ้อยเร็วกว่าปีก่อน ด้วยปริมาณผลผลิตอ้อยที่คาดว่าจะอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างสูง และปัจจัยบวกอย่างความต้องการนำเข้าที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องของสินค้าสำคัญ อาทิ ทูน่ากระป๋อง ซาร์ดีนกระป๋อง ไก่แปรรูป ข้าว (ข้าวขาว และข้าวหอมมะลิ) และข้าวโพดหวานกระป๋อง แม้เศรษฐกิจโลกเริ่มโตเต็มศักยภาพและเศรษฐกิจสหรัฐฯ ก็เริ่มชะลอลง และยังได้รับผลกระทบจากสงครามการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐอเมริกาบ้าง รวมทั้งค่าเงินบาทแข็งค่า

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social Media

Most Popular

Get The Latest Updates

Biztalk News : Line Official Account

รู้ทัน ข่าวสาร ด้านเศรษฐกิจ ธุรกิจ การเงิน และการลงทุน ก่อนใคร เพียงสแกน

Categories