” สั่งลุย การท่าเรือฯ รับบริหารท่าเรือคลองใหญ่ ตราด ต้องเปิดในปี 64″ 

178 views

กระทรวงคมนาคม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ เป็นประธานการประชุมการบริหารและประกอบการท่าเรืออเนกประสงค์คลองใหญ่ จังหวัดตราด ซึ่งกรมเจ้าท่าได้สร้างเสร็จแล้วในปี 2558 และ ครม. ได้รับทราบผลการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบการบริหารจัดการขนส่งสินค้าและบริการของประเทศ เมื่อปี 2561 มอบให้กระทรวงคมนาคมพิจารณาให้ กทท. เข้าบริหารท่าเรือคลองใหญ่ ที่ประชุมครั้งนี้ มีมติให้ กทท. รับไปบริหารท่าเรือฯ ให้ได้ภายในปี 2564 และให้พิจารณาแนวทางการบริหารตามระเบียบ กฎหมาย Time Line โดยบูรณาการกันระหว่างหน่วยงาน ได้แก่ กรมธนารักษ์ กรมศุลกากร กรมเจ้าท่า คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท โดยนำความคิดเห็นของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ และสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร

รัฐมนตรีฯ อธิรัฐ ยังได้กำชับให้พิจารณาถึงผลประโยชน์ในภาพรวมของประเทศเป็นหลัก เพื่อขับเคลื่อนนโยบายการเป็นศูนย์กลางด้านการท่องเที่ยว และการขนส่งและโลจิสติกส์ของภูมิภาค โดยให้ ให้พิจารณาความเป็นไปได้อื่นๆ ในการเพิ่มศักยภาพในการดำเนินงาน อาทิ การหาเอกชนเข้ามาร่วมบริหาร หรือเช่าช่วงในการบริหารท่าเรือเอนกประสงค์คลองใหญ่ พร้อมทั้ง เร่งแผนงานให้สามารถเปิดบริการท่าเรืออเนกประสงค์คลองใหญ่ได้ในปี 2564

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social Media

Most Popular

Get The Latest Updates

Biztalk News : Line Official Account

รู้ทัน ข่าวสาร ด้านเศรษฐกิจ ธุรกิจ การเงิน และการลงทุน ก่อนใคร เพียงสแกน

Categories