สายการบินสกู๊ต ออกมาตรการเพิ่มความเชื่อมั่นผู้โดยสาร หลังกลับมาทำการบินอีกครั้ง

179 views

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดใหญ่ทั่วโลกของโควิด-19 (COVID-19) สายการบินสกู๊ตได้ดำเนินมาตรการที่หลากหลายเพื่อดูแลความปลอดภัยและสุขอนามัยของพนักงานและผู้โดยสารทุกท่าน โดยในเดือนมิถุนายน 2563 ที่ได้มีการเริ่มบินอีกครั้ง รวมถึงการเปลี่ยนเที่ยวบินที่สนามบินชางงี (Changi Airport) ประเทศสิงคโปร์ สายการบินสกู๊ตก็ได้มีการเพิ่มขั้นตอนการปฏิบัติและมาตรการเฝ้าระวังเพื่อให้ผู้โดยสารทุกท่านออกเดินทางได้ด้วยความมั่นใจมากยิ่งขึ้น

นายแคมป์เบล วิลสัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของสกู๊ต กล่าวว่า “สายการบินสกู๊ตได้ร่วมเป็นแนวหน้าในการต่อสู้กับการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 มาตั้งแต่แรกเริ่ม ซึ่งความปลอดภัยและสุขอนามัยของทั้งพนักงานและผู้โดยสารนั้นถือเป็นสิ่งที่เราให้ความสำคัญสูงสุด และในขณะนี้ที่เราสามารถเริ่มเดินทางกันได้อีกครั้ง เราจึงได้ให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่กับหน่วยงานภาครัฐและผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขในการวางมาตรฐานการรักษาสุขอนามัย

อย่างรัดกุมที่สุด เพื่อให้ผู้โดยสารของเราได้รับความสบายใจและความปลอดภัยสูงสุดตลอดการเดินทางกับสายการบินสกู๊ต”

สำหรับมาตรการเฝ้าระวังของสายการบินสกู๊ตมีดังต่อไปนี้

 1. การจองสายการบิน
 • ยกเลิกการจำหน่ายสินค้าและการให้บริการบางประเภทชั่วคราว

เพื่อลดการสัมผัสโดยตรงระหว่างพนักงานและผู้โดยสาร และติดตามผู้สัมผัสได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด สายการบินสกู๊ตจึงได้ยกเลิกการจำหน่ายสินค้าและการให้บริการเหล่านี้เป็นการชั่วคราว

 • การจองตั๋วแบบ FlyBagEat และ ScootPlus
 • Board Me First การเช็คอินและขึ้นเครื่องก่อน
 • Extra Cabin Bag การเพิ่มน้ำหนักสัมภาระ
 • Online Seat Selection การเลือกที่นั่งออนไลน์
 • Inflight Seat Upgrade การอัพเกรดประเภทที่นั่ง
 • งดการให้บริการอาหารและเครื่องดื่มทั้งแบบล่วงหน้าและบนเครื่องบิน โดยจะถูกแทนที่ด้วยแพ็คอาหารแทน
 • การเลือกซื้อสินค้าปลอดภาษีบนเครื่องบิน
 • ชุดหลับสบาย Snooze Kit
 1. ก่อนขึ้นเครื่องบิน
 • ยื่นเอกสารรับรองทางการแพทย์

ผู้โดยสารทุกท่านจะต้องกรอกเอกสารรับรองสุขภาพให้ครบถ้วนในขณะที่ทำการเช็คอิน โดยท่านสามารถกรอกเอกสารดังกล่าวได้ที่บริเวณตู้เช็คอิน หรือทางระบบออนไลน์ โดยท่านจะได้รับข้อความ SMS แจ้งเตือนล่วงหน้า 24 ชั่วโมงก่อนเดินทาง

 • เตรียมหน้ากากอนามัย

ผู้โดยสารทุกท่านต้องสวมหน้ากากอนามัยขณะขึ้นเครื่องบินและตลอดการเดินทาง

 • ตรวจวัดอุณหภูมิ

ผู้โดยสารทุกท่านจะต้องเข้ารับการตรวจวัดอุณหภูมิก่อนขึ้นเครื่องบิน หากผู้โดยสารท่านใดที่มีอุณหภูมิสูงกว่า 37.5 องศา จะไม่ได้รับอนุญาตให้ขึ้นเครื่องบิน โดยจะต้องเลือกวันเดินทางใหม่อีกครั้งหลังจากที่ร่างกายเป็นปกติ หรือติดต่อคอลเซ็นเตอร์ของสายการบินสกู๊ตเพื่อขอรับเงินคืน

 • การจำกัดน้ำหนักของสัมภาระขึ้นเครื่อง

ก่อนหน้านี้ สายการบินสกู๊ตได้จำกัดน้ำหนักรวมของสัมภาระขึ้นเครื่องไว้สูงสุดที่ 10 กิโลกรัม สำหรับที่นั่งโดยสารชั้นประหยัด อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป ทางสายการบินฯ อนุญาตให้ผู้โดยสารสามารถถือสัมภาระขึ้นเครื่องได้สูงสุด 3 กิโลกรัม และจะต้องมีขนาดพอดีกับที่ว่างใต้ที่นั่งด้านหน้า เพื่อรับรองระยะปลอดภัยระหว่างผู้โดยสาร ระหว่างการตรวจสอบความปลอดภัย, การขึ้นเครื่อง และการนำเครื่องลงจอด ส่วนสัมภาระที่เหลือ (น้ำหนักรวมสูงสุด 7 กิโลกรัม) จะต้องผ่านขั้นตอนการเช็คอิน โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

 • การเช็คอินด้วยตนเอง

เพื่อลดการสัมผัสร่างกาย สายการบินสกู๊ต ขอแนะนำให้ผู้โดยสารทำการเช็คอินผ่านทางออนไลน์ที่เว็บไซต์ FlyScoot.com นอกจากนี้ผู้โดยสารยังสามารถเช็คอินได้ด้วยตนเองผ่านทางตู้เช็คอินและจุดโหลดกระเป๋าอัตโนมัติที่สนามบินชางงี

 • มาตรการรักษาระยะห่างเพื่อความปลอดภัย

ในระหว่างที่ผู้โดยสารอยู่ในห้องรับรองก่อนขึ้นเครื่อง กำลังรอคิวใช้ตู้เช็คอิน และขึ้นเครื่อง จะต้องใช้มาตรการรักษาระยะห่างอยู่เสมอ

ทั้งนี้ สายการบินสกู๊ตขอแนะนำให้ผู้โดยสารทุกท่านเดินทางมาถึงสนามบินล่วงหน้าเพื่อปฏิบัติตามมาตรการก่อนการขึ้นเครื่องบินได้ทันเวลา

 1. ระหว่างอยู่ในเครื่องบิน
 • การจัดที่นั่งเพื่อการลดการสัมผัสและการรักษาระยะห่าง

ผู้โดยสารทุกท่านจะถูกจัดโซนที่นั่งเมื่อทำการเช็คอิน เพื่อลดการสัมผัสและรักษาระยะห่าง หากเป็นไปได้ สายการบินสกู๊ตจะทำการจัดโซนที่นั่งให้ผู้โดยสารที่เดินทางกับครอบครัว หรือคนรู้จักที่มาจากกำหนดการจองที่นั่งเดียวกันให้นั่งด้วยกัน โดยที่ผู้โดยสารทุกท่านจะไม่ได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนที่นั่งบนเครื่องบินได้ไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม

 • การเปลี่ยนแปลงของบริการบนเครื่องบิน

ทุกเที่ยวบินของสายการบินสกู๊ตจะมีการจำกัดการให้บริการ โดยจะไม่มีการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม รวมถึงสินค้าปลอดภาษีภายในเครื่องบิน สำหรับอาหารและเครื่องดื่มนั้นจะมีการบรรจุด้วยมาตรฐานความสะอาดและความปลอดภัยสูงสุด และจะถูกจัดวางไว้บนที่นั่งล่วงหน้า เพื่อลดการสัมผัสร่างกาย

 • สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา

ผู้โดยสารทุกท่านจะต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในเครื่องบิน ยกเว้นในบางกรณี (เช่น รับประทานอาหาร ยา หรือดื่มน้ำ)

 • มาตรการสังเกตการณ์ระยะห่าง

ผู้โดยสารทุกท่านจะต้องรักษาระยะห่างเมื่อไม่ได้อยู่ประจำที่นั่ง รวมถึงระหว่างการขึ้นลงเครื่องบินและการต่อคิวใช้ห้องสุขา

 • การรักษาความสะอาดภายในเครื่องบิน

สายการบินสกู๊ตได้จัดเตรียมเจลทำความสะอาดเอาไว้บนเครื่องบินสำหรับผู้โดยสารและลูกเรือ สำหรับห้องสุขาภายในเครื่องบินจะมีการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อทั้งหมด 3 ครั้ง ในทุกๆ 1 ชั่วโมง

 • การจัดเตรียมชุดดูแลสุขอนามัยสำหรับผู้โดยสาร

ชุดดูแลสุขอนามัยสำหรับผู้โดยสารจะประกอบไปด้วยผ้าเช็ดทำความสะอาดฆ่าเชื้อแบคทีเรีย, เจลทำความสะอาด และหน้ากากอนามัย โดยจะมีการจัดเตรียมไว้ล่วงหน้าบริเวณที่นั่งผู้โดยสารทุกท่านสำหรับการใช้งานส่วนตัว

 • การนำสื่อสิ่งพิมพ์ประจำที่นั่งออก

สื่อสิ่งพิมพ์ประจำที่นั่ง ได้แก่ เมนูสกู๊ตคาเฟ่, นิตยสารบนเครื่อง และนิตยสารสินค้าปลอดภาษี Scootalogue ออกจากที่นั่ง โดยจะเหลือไว้เพียงแค่ใบแจ้งเรื่องความปลอดภัยและถุงสำหรับใช้บรรเทาอาการเมาเครื่อง

 • ระบบกรองอากาศ HEPA

ระบบกรองอากาศบนเครื่องของเรา ได้มีการติดตั้งตัวกรองอนุภาคประสิทธิภาพสูง (HEPA) ซึ่งสามารถกรองอนุภาคขนาดเล็กอย่างแบคทีเรียและไวรัสได้ถึง 99.98 เปอร์เซ็นต์ โดยที่ตัวกรองอากาศเหล่านี้มีมาตรฐานเดียวกับที่ใช้ในห้องผ่าตัดโรงพยาบาล ทำให้มีอากาศไหลเข้าและออกห้อง

โดยสารอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งหมายความว่าจะมีอากาศหมุนเวียนทุกๆ 2-3 นาที (หรือ 20-30 ครั้งต่อชั่วโมง) ตัวกรอง HEPA จะถูกเปลี่ยนเป็นประจำตามคำแนะนำของผู้ผลิต

 • มาตรการรับมือโรคติดต่อ

สายการบินสกู๊ตได้วางมาตรการดำเนินการสำหรับลูกเรือ ในการรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินทางสุขภาพบนเครื่อง รวมถึงการจัดการและการคัดแยกผู้โดยสารที่อาจมีอาการที่แสดงถึงการติดเชื้อระหว่างเที่ยวบิน รวมถึงการจัดโซนที่นั่งสำหรับผู้โดยสารที่รู้สึกไม่สบาย

 • มาตรการเฝ้าระวังสำหรับลูกเรือและนักบิน

ลูกเรือทุกคนของสายการบินสกู๊ต จะเข้ารับการตรวจวัดอุณหภูมิก่อนขึ้นบิน ตรวจสอบและรายงานสุขภาพ รวมถึงใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนตัวขณะปฎิบัติหน้าที่ ส่วนลูกเรือของสายการบินสกู๊ตจะต้องสวมหน้ากากอนามัย ถุงมือ และหน้ากากป้องกันใบหน้า (Face Shield) หากพนักงานคนไหนรู้สึกไม่สบาย จะต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่และไปพบแพทย์ในทันที นอกจากนี้ลูกเรือที่ปฏิบัติงานจะต้องไม่มีอาการหรือมีการสัมผัสกับผู้ที่ได้รับการยืนยัน หรือต้องสงสัยว่าติดเชื้อโควิด-19 โดยลูกเรือจะถูกจัดโซนที่นั่งที่จัดไว้ให้บนเครื่อง ห่างจากผู้โดยสารอย่างน้อย 2 เมตร และจะแยกกันใช้ห้องสุขาบนเครื่องบิน

 1. หลังเที่ยวบิน
 • การปรับปรุงขั้นตอนการทำความสะอาดเครื่องบิน

สายการบินสกู๊ตได้ปรับปรุงและยกระดับขั้นตอนการทำความสะอาดเครื่องบิน ซึ่งรวมถึงการทำความสะอาดพื้นผิวภายในห้องโดยสาร การทำความสะอาดห้องสุขาภายในเครื่องบินด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อที่เหมาะสม และการพ่นยาฆ่าเชื้อเพิ่มเติมเพื่อให้มั่นใจว่าทุกพื้นผิวภายในเครื่องบินผ่านการฆ่าเชื้อและทำความสะอาดอย่างทั่วถึง นอกจากนี้ ยังมีการยกระดับการทำความสะอาดด้วยสเปรย์ฆ่าเชื้อเป็นแผนสำรอง สำหรับกรณีที่ขั้นตอนการฆ่าเชื้อไม่สามารถทำได้โดยทันที

เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจในการเดินทางให้กับผู้โดยสารทุกท่าน หากผู้โดยสายท่านใดต้องการปรับเปลี่ยนแผนการเดินทางหลังจากทำการจองตั๋ว สายการบินสกู๊ตได้ทำการขยายระยะเวลาในการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น สำหรับทุกการจองตั๋วเดินทางตั้งแต่วันนี้ถึง 30 มิถุนายน 2563

สายการบินสกู๊ตจะเฝ้าดูสถานการณ์นี้อย่างใกล้ชิด ปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติและข้อบังคับต่างๆ รวมถึงประเมินผลการดำเนินการมาตรการของเรา เพื่อความปลอดภัยและความมั่นใจของผู้โดยสารทุกท่าน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social Media

Most Popular

Get The Latest Updates

Biztalk News : Line Official Account

รู้ทัน ข่าวสาร ด้านเศรษฐกิจ ธุรกิจ การเงิน และการลงทุน ก่อนใคร เพียงสแกน

Categories