สายการบิน แอร์เอเชีย ประกาศยกเลิก 3 เที่ยวบิน ไปฮ่องกง เนื่องจากสนามบินฮ่องกง ได้ประกาศเเจ้งงดการให้บริการเข้าออกที่ท่าอากาศนานาชาติฮ่องกงชั่วคราว

224 views

สายการบิน แอร์เอเชีย ประกาศยกเลิก 3 เที่ยวบิน ไปฮ่องกง เนื่องจากสนามบินฮ่องกง ได้ประกาศเเจ้งงดการให้บริการเข้าออกที่ท่าอากาศนานาชาติฮ่องกงชั่วคราว หลังกลุ่มผู้ชุมนุมยกระดับการประท้วงโดยเข้ายึดอาคารผู้โดยสารสนามบินฮ่องกงเพื่อชุมนุมอย่างสงบ ทำให้สายการบินไทยแอร์เอเชีย(เที่ยวบิน FD)จำเป็นต้องประกาศยกเลิกการให้บริการ 3 เที่ยวบินเข้าออกฮ่องกงในวันนี้(12 ส.ค.2562) ประกอบด้วย

•FD504/FD505 ดอนเมือง-ฮ่องกง-ดอนเมือง / •FD502/FD503ดอนเมือง-ฮ่องกง-ดอนเมือง / •FD524/FD525 ภูเก็ต-ฮ่องกง-ภูเก็ต โดยได้แจ้งให้ผู้โดยสารสามารถติดต่อรับความช่วยเหลือในการเดินทางได้ที่ Call Center 02-515-9999

ขณะที่สายการบินไทย แจ้งยกเลิกเที่ยวบิน เส้นทางบิน ไป-กลับ กรุงเทพฯ-ฮ่องกง จำนวน 3 เที่ยวบิน ประกอบด้วย

• TG606/12 ส.ค. กรุงเทพฯ-ฮ่องกง เวลา 16.00น.-19.45น.
• TG602/12 ส.ค. กรุงเทพฯ-ฮ่องกง เวลา 18.30น.-22.15น.
• TG607/12 ส.ค. ฮ่องกง-กรุงเทพฯ เวลา 20.45น.-22.25น.

โดยจะมีการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ส่วนเที่ยวบินอื่น ๆ หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ผู้โดยสารทราบต่อไป