สายปั่นมาทางนี้ !!! ชมเลนจักรยานสายใหม่ วังน้ำเขียว ปากช่อง โคราช โดยกรมทางหลวงชนบท

642 views

กรมทางหลวงชนบท(ทช.) ดำเนินการก่อสร้างปรับปรุงถนนทางหลวงชนบทสาย นม.3052 แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 304 – บ้านท่ามะปรางค์ (ตอนที่ 2) อำเภอวังน้ำเขียว, ปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา พร้อมทางจักรยาน เสร็จสมบูรณ์

นายปฐม เฉลยวาเรศ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท ให้รายละเอียดว่า จากนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม (นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ) ในเรื่องการปรับปรุงยกระดับมาตรฐานโครงข่ายทาง เพิ่มศักยภาพการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมและการท่องเที่ยว ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เดินทางได้อย่างสะดวก ปลอดภัย ทช.จึงได้ดำเนินการก่อสร้างปรับปรุงถนนสาย นม.3052 แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 304 – บ้านท่ามะปรางค์ (ตอนที่ 2) อำเภอวังน้ำเขียว, ปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

พร้อมก่อสร้างทางจักรยาน ซึ่งเป็นสายทางที่เข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ อาทิ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ อุทยานแห่งชาติเขาแผงม้า อุทยานแห่งชาติคลองปลากั้ง อ่างเก็บน้ำลำพระเพลิง และอุทยานแห่งชาติทับลาน รวมถึงเส้นทางดังกล่าวยังมีแหล่งสินค้าทางการเกษตรที่น่าสนใจ เช่น ผลิตภัณฑ์จากองุ่น ฯลฯ นอกจากนี้ยังเป็นโครงข่ายที่เชื่อมระหว่างถนนมิตรภาพ อำเภอปากช่อง ไปยังถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 304 อีกด้วย

การก่อสร้างปรับปรุงถนนสาย นม.3052 มีจุดเริ่มต้นโครงการเชื่อมต่อกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 304 บริเวณ กม.ที่ 168+300 อยู่ในพื้นที่ตำบลวังน้ำเขียว อำเภอวังน้ำเขียว ซึ่งลักษณะการก่อสร้างเป็นการขยายผิวจราจรแบบแอสฟัลติกคอนกรีต พร้อมไหล่ทาง จำนวน 2 ช่องจราจร ไป-กลับ ระยะทางประมาณ 44.165 กิโลเมตร ก่อสร้างและปรับปรุงสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 8 แห่ง พร้อมก่อสร้างทางจักรยาน (แยกจากผิวจราจร) บริเวณรอบอ่างเก็บน้ำลำพระเพลิง ระยะทาง 333 เมตร ใช้งบประมาณ ในการก่อสร้างทั้งสิ้น 349 ล้านบาท ปัจจุบันได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จและเปิดให้ประชาชนได้ใช้สัญจรเรียบร้อยแล้ว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social Media

Most Popular

Get The Latest Updates

Biztalk News : Line Official Account

รู้ทัน ข่าวสาร ด้านเศรษฐกิจ ธุรกิจ การเงิน และการลงทุน ก่อนใคร เพียงสแกน

Categories