สำนักงานฯ จัดทำบัตรผู้ซื้อ – จองล่วงหน้าฯ หวังช่วยผู้ค้าตัวจริงได้แสดงตัวตนและมีความน่าเชื่อถือในการจำหน่ายสลากฯ มากขึ้น

148 views

สืบเนื่องจากการที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ได้ดำเนินนโยบายในการแก้ไขปัญหาสลากเกินราคา โดยการจัดทำสลากรวมชุด 2 ใบ แบบคละเลข จัดสรรในระบบซื้อ-จองล่วงหน้าสลากกินแบ่งรัฐบาล เริ่มตั้งแต่งวดวันที่ 1 มีนาคม 2562 และได้มีการเชิญกลุ่มผู้ซื้อ-จองล่วงหน้าสลากกินแบ่งรัฐบาล ที่มีความถี่ในการทำรายการ สม่ำเสมอ และเป็นผู้ที่รับสลากในพื้นที่ไปรษณีย์ในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียงกว่า 500 ราย มารับฟังรายละเอียดดังกล่าวเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา และได้มีการเตรียมจัดทำบัตรประจำตัวผู้ซื้อ-จองล่วงหน้าสลากกินแบ่งรัฐบาล เพื่อเป็นการแสดงตัวตนของผู้จำหน่ายสลากด้วยนั้น

พ.ต.อ.บุญส่ง จันทรีศรี ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ได้กล่าวถึงความคืบหน้าของการจัดทำบัตรประจำตัวผู้ซื้อ-จองล่วงหน้าฯ ว่า ขณะนี้ สำนักงานฯ ได้จัดทำบัตรประจำตัว ให้กับผู้ซื้อ-จองล่วงหน้าสลากกินแบ่งรัฐบาล กว่า 100,000 ราย  เพื่อใช้ในการแสดงตนว่าเป็นผู้ซื้อ-จองสลาก กินแบ่งรัฐบาล  นำมาจำหน่ายให้กับประชาชน ภายในบัตรจะระบุข้อมูล ชื่อ นามสกุล พร้อมรหัสคิวอาร์โค้ด ทั้งนี้ ผู้ซื้อ-จองล่วงหน้าฯ จะต้องแสดงบัตรให้เห็นขณะที่จำหน่ายสลาก เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถตรวจสอบได้ก่อนซื้อ และให้เจ้าหน้าที่ของสำนักงานฯ ตรวจสอบการจำหน่าย ตลอดจนใช้แสดงตนเมื่อไปรับสลาก ณ ที่ทำการไปรษณีย์ด้วย

ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล กล่าวต่อไปอีกว่า การจัดทำบัตรประจำตัวผู้ค้าสลากรายย่อยฯ เพื่อต้องการจัดระเบียบ และเก็บข้อมูลผู้ซื้อ-จองล่วงหน้าฯ ให้ชัดเจนขึ้น  เป็นไปตามนโยบายสลากกินแบ่งรัฐบาล 4.0 โดยเมื่อระบบสมบูรณ์แล้ว จะทราบข้อมูลการจำหน่ายสลากในระบบซื้อ-จองล่วงหน้าฯ ได้อย่างครอบคลุมและครบถ้วนมากขึ้น  ไม่ว่าจะเป็นปริมาณการซื้อ-ขายสลาก ในระบบซื้อ-จองล่วงหน้า ฯ ในแต่ละงวด สถานที่จำหน่าย  ตลอดจนตรวจสอบการขายเกินราคา เพื่อนำข้อมูลไปดำเนินการตัดสิทธิและยกเลิกการลงทะเบียน เป็นต้น   บัตรดังกล่าว จะมีอายุถึงวันที่ 1 ธันวาคม 2562 หลังจากนั้น สำนักงานฯ จะออกบัตรใหม่ให้อีกครั้ง ซึ่งจะมีการเพิ่มภาพถ่ายเจ้าของบัตรและรายละเอียดต่างๆ ซึ่งจะกำหนดภายหลัง  ทั้งนี้  สำนักงานฯ จะส่งบัตรไปในกล่องสลาก สำหรับผู้ทำรายการจองสลากงวดวันที่ 16 มีนาคม 2562 ซึ่งจะรับสลากในวันที่ 7 มีนาคม 2562 อย่างไรก็ตาม บัตรผู้ซื้อ-จองล่วงหน้าฯ เป็นบัตรที่ใช้แสดงตัวตนของผู้เป็นเจ้าของบัตรเท่านั้น  ในส่วนของการทำรายการซื้อ-จองล่วงหน้าฯ จะต้องใช้บัตรเอทีเอ็มของธนาคารกรุงไทย หรือใช้ user id เพื่อเข้าระบบผ่าน application กรุงไทย NEXT หรือใช้บัตรประจำตัวประชาชนในการทำรายการที่สาขาตามปกติ