สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ปรับลด GDP ปี 62 เหลือร้อยละ 3 จากคาดการณ์รอบที่แล้วร้อยละ 3.8 ชะลอตัวลงจากปีก่อนหน้าที่ขยายตัวร้อยละ 4.1 พร้อมคาดมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจรอบนี้จะมีผลต่อ GDP ร้อยละ 0.5

203 views

นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.)ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยประมาณการเศรษฐกิจไทยปี2562 โดยคาดว่าจะขยายตัวได้ต่อเนื่องที่ร้อยละ 3 (โดยมีช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ2.8-3.2) ชะลอตัวลงจากคาดการณ์รอบที่แล้วที่ร้อยละ 3.8 และชะลอลงจากปีก่อนที่ขยายตัวร้อยละ4.1 จากปัจจัยเศรษฐกิจโลกชะลอตัว สงครามการค้าจีน-สหรัฐ ส่งผลให้การส่งออกมีแนวโน้มหดตัวลงร้อยละ-0.9 (โดยมีช่วงคาดการณ์ที่-1.1 ถึง -0.7)

อย่างไรก็ตามคาดว่าจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติคาดว่าจะเพิ่มจากปีก่อน จากมาตรการขยายเวลาค่าธรรมเนียม VOA ส่วนการบริโภคภาคเอกชนคาดว่าจะขยายตัวได้ในอัตราที่ชะลอลงจากความต้องการใช้จ่ายที่ชะลอตัว แต่มีปัจจัยบวกจากมาตรการเพิ่มเงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ส่วนเงินเฟ้อทั่วไปในปี62 คาดว่าจะอยู่ที่ร้อยละ 0.1 (คาดการณ์ช่วงร้อยละ 0.8-1.2) ปรับตัวลดลงจากปีก่อนตามราคาน้ำมันดิบในตลาดโลก , ดุลบัญชีเดินสะพัดจะเกินดุล 33.3 พันล้านเหรียญสหรัฐ หรือร้อยละ 6.1 ของ GDP

ทั้งนี้กระทรวงการคลังได้ติดตามสถานการณ์ใกล้ชิด และเตรียมมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ เพื่อพยุงช่วงที่เหลือของปี และรองรับความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลก เน้นการกระตุ้นการบริโภคและการลงทุนภายในประเทศ รวมถึงช่วยเหลือค่าครองชีพผู้มีรายได้น้อย เกษตรกรที่ประสบภัยแล้ง และเกษตรกรรายย่อย ซึ่งผ่านความเห็นชอบ ครม.แล้ว คาดว่าจะมีเม็ดเงินพร้อมเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจทันทีในเดือนสิงหาคมนี้ โดยคาดว่าจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้ร้อยละ 0.5 ทำให้คาดว่า GDP ไทยในช่วงปลายปีีนี้จะปรับตัวเพิ่มจากร้อยละ 3 เป็นร้อยละ 3.5 ได้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social Media

Most Popular

Get The Latest Updates

Biztalk News : Line Official Account

รู้ทัน ข่าวสาร ด้านเศรษฐกิจ ธุรกิจ การเงิน และการลงทุน ก่อนใคร เพียงสแกน

Categories