ส่องความคืบหน้าก่อสร้างสนามบินสุวรรณภูมิ เฟส2

780 views

  • งานก่อสร้างอาคารเทียบเครื่องบินรอง หลังที่1 (ชั้น B2 B1 และชั้น G ) / ลานจอดอากาศยานประชิดอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 และส่วนต่อเชื่อมอุโมงค์ด้านทิศใต้(งานโครงสร้างและงานระบบหลัก)  –>คืบหน้าแล้ว 93.49%
  • งานก่อสร้างอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 (ชั้น2-4) และส่วนต่อเชื่อมอุโมงค์ด้านทิศใต้ (งานระบบย่อย) –>คืบหน้าแล้ว 12.92%
  • งานจ้างก่อสร้างสาธารณูปโภค –> คืบหน้าแล้ว 53.51%
  • งานซื้อพร้อมติดตั้งงานระบบขนส่งผู้โดยสารอัตโนมัติ (APM) –>คืบหน้าแล้ว 2.94%
  • งานซื้อพร้อมติดตั้งงานระบบสายพานลำเลียงกระเป๋า (BHS) และระบบตรวจจับวัตถุระเบิด (EDS) ขาออก–>คืบหน้าแล้ว 4.15%

ทั้งนี้โครงการจะแล้วเสร็จและคาดว่าจะเปิดให้บริการได้ภายในเดือน พ.ย.2563