เช็คด่วน!!! บินไทย ยกเลิกเที่ยวบินเพิ่ม หนีโควิด-19

135 views

นายนนท์ กลินทะ ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายขาย บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า เนื่องด้วยสถานการณ์ของไวรัสโควิด 19 (COVID-19) ยังคงแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องและขยายเป็นวงกว้างไปในหลายประเทศ บริษัทฯ จึงมีความจำเป็นต้องปรับตารางการบินเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการเดินทางและปริมาณการสำรองที่นั่งล่วงหน้าของผู้โดยสาร โดยมีการปรับลดเที่ยวบินเป็นการชั่วคราว ดังนี้

1. เส้นทางบินสู่มาเลเซีย

เส้นทางไป – กลับ กรุงเทพฯ – กัวลาลัมเปอร์

ยกเลิกเที่ยวบินที่ ทีจี 417/418 ตั้งแต่บัดนี้-31 มีนาคม 2563

2. เส้นทางบินสู่เดนมาร์ก

เส้นทางไป – กลับ กรุงเทพฯ – โคเปนเฮเกน

ยกเลิกเที่ยวบินที่ ทีจี 950/951 ของวันที่ 12, 19, 26 พฤษภาคม 2563

3. เส้นทางบินสู่สวีเดน

เส้นทางไป – กลับ กรุงเทพฯ – สตอกโฮล์ม

ยกเลิกเที่ยวบินที่ ทีจี 960/961 ของวันที่ 14, 21, 28 พฤษภาคม 2563

4. เส้นทางบินสู่อินโดนีเซีย

เส้นทางไป – กลับ กรุงเทพฯ – จาการ์ตา

ยกเลิกเที่ยวบินที่ ทีจี 435/436 ตั้งแต่บัดนี้-31 มีนาคม 2563

5. เส้นทางบินสู่ศรีลังกา

เส้นทางไป – กลับ กรุงเทพฯ – โคลัมโบ

ยกเลิกเที่ยวบินที่ ทีจี 307 ของวันที่ 7, 9, 14, 16, 21, 23, 28, 30 มีนาคม 2563

และเที่ยวบินที่ ทีจี 308 ของวันที่ 8, 10, 15, 17, 22, 24, 29, 31 มีนาคม 2563

6. เส้นทางบินสู่อินเดีย

เส้นทางไป – กลับ กรุงเทพฯ – เบงกาลูรู

ยกเลิกเที่ยวบินที่ ทีจี 325 ของวันที่ 9, 10, 12, 16, 17, 19, 23, 24, 26, 30, 31 มีนาคม 2563

และเที่ยวบินที่ ทีจี 326 ของวันที่ 10, 11, 13, 17, 18, 20, 24, 25, 27, 31 มีนาคม 2563 และวันที่ 1 เมษายน 2563

เส้นทางไป – กลับ กรุงเทพฯ – กัลกัตตา

ยกเลิกเที่ยวบินที่ ทีจี 313 ของวันที่ 9, 11, 13, 16, 18, 20, 23, 25, 27, 30 มีนาคม 2563

และเที่ยวบินที่ ทีจี 314 ของวันที่ 10, 12, 14, 17, 19, 21, 24, 26, 28, 31 มีนาคม 2563

เส้นทางไป – กลับ กรุงเทพฯ – ไฮเดอราบัด

ยกเลิกเที่ยวบินที่ ทีจี 329 ของวันที่ 10, 12, 16, 17, 19, 23, 24, 26, 30, 31 มีนาคม 2563

และเที่ยวบินที่ ทีจี 330 ของวันที่ 11, 13, 17, 18, 20, 24, 25, 27, 31 มีนาคม 2563 และวันที่ 1 เมษายน 2563

เส้นทางไป – กลับ กรุงเทพฯ – เจนไน

ยกเลิกเที่ยวบินที่ ทีจี 337 ของวันที่ 9, 11, 13, 16, 18, 20, 23, 25, 27, 30 มีนาคม 2563

และเที่ยวบินที่ ทีจี 338 ของวันที่ 10, 12, 14, 17, 19, 21, 24, 26, 28, 31 มีนาคม 2563

เส้นทางไป – กลับ กรุงเทพฯ – นิวเดลี

ยกเลิกเที่ยวบินที่ ทีจี 335 ของวันที่ 6, 13, 20, 27 มีนาคม 2563

และเที่ยวบินที่ ทีจี 336 ของวันที่ 7, 14, 21, 28 มีนาคม 2563

7. เส้นทางบินสู่โอมาน

เส้นทางไป – กลับ กรุงเทพฯ – การาจี – มัสกัต

ยกเลิกเที่ยวบินที่ ทีจี 507/508 วันที่ 8, 10, 12, 15, 17, 19, 22, 24, 26, 29, 31 มีนาคม 2563

ผู้โดยสารสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมของตารางการบินที่ปรับปรุงใหม่ รายละเอียดเที่ยวบินที่ทำการบิน และเที่ยวบินที่ปรับลดได้ที่เว็บไซต์ thaiairways.com หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ THAI Contact Center โทร.0-2356-1111 ตลอด 24 ชั่วโมง

Social Media

Most Popular

Get The Latest Updates

Biztalk News : Line Official Account

รู้ทัน ข่าวสาร ด้านเศรษฐกิจ ธุรกิจ การเงิน และการลงทุน ก่อนใคร เพียงสแกน

Categories