เปิดความคืบหน้ารถไฟสายสีชมพู

178 views

ใครๆ ก็รู้ รถไฟฟ้าสายสีชมพู
เปิดทดลองให้บริการได้ปีหน้า 🙂

ความก้าวหน้าเดือนพฤษภาคม 63

งานโยธา 58.78%
งานระบบไฟฟ้าความก้าวหน้า 52.64%
ความก้าวหน้ารวม 56.14%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social Media

Most Popular

Get The Latest Updates

Biztalk News : Line Official Account

รู้ทัน ข่าวสาร ด้านเศรษฐกิจ ธุรกิจ การเงิน และการลงทุน ก่อนใคร เพียงสแกน

Categories