เปิดความคืบหน้ารถไฟสายสีชมพู

115 views

ใครๆ ก็รู้ รถไฟฟ้าสายสีชมพู
เปิดทดลองให้บริการได้ปีหน้า 🙂

ความก้าวหน้าเดือนพฤษภาคม 63

งานโยธา 58.78%
งานระบบไฟฟ้าความก้าวหน้า 52.64%
ความก้าวหน้ารวม 56.14%