เริ่มวันนี้ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ซื้อบัตรโดยสารรถไฟฟ้าบีทีเอส ได้แล้ว

157 views

คุณสุทธิรัตน์ รัตนโชติ ( กลาง ) อธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธานเปิดการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ซื้อบัตรโดยสารรถไฟฟ้าบีทีเอส เป็นวันแรก โดยมี คุณสุรพงษ์ เลาหะอัญญา ( 2 ซ้าย ) กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และ คุณผยง ศรีวณิช ( 2 ขวา) กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมเป็นเกียรติเปิดการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ณ สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสสุรศักดิ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้มีสิทธิได้เดินทางในระบบขนส่งสาธารณะอย่างทั่วถึง

นายสุรพงษ์ เลาหะอัญญา กล่าวว่า บริษัทฯ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสในการสนับสนุนภาครัฐบาลในการให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สามารถซื้อบัตรโดยสารรถไฟฟ้าบีทีเอสเพื่อใช้เดินทางได้ โดยบริษัทฯ ได้รับการอนุมัติจากกรมบัญชีกลางให้เข้าร่วมเป็นหน่วยงานให้บริการภาคขนส่งรถไฟฟ้า และได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากธนาคารกรุงไทยในการนำเครื่อง EDC (Electronic Data Capture) มาใช้เพื่อรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ณ ห้องจำหน่ายตั๋วโดยสารทุกสถานี รวมทั้งส่วนต่อขยายสายสุขุมวิท และส่วนต่อขยายสายสีลม ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

ทั้งนี้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล สามารถนำบัตรสวัสดิการมาติดต่อที่ห้องจำหน่ายตั๋วโดยสาร พร้อมแจ้งสถานีปลายทางที่ประสงค์จะเดินทาง พนักงานก็จะออกบัตรโดยสารประเภทบัตรเที่ยวเดียวให้ โดยผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสามารถซื้อบัตรโดยสารได้ครั้งละไม่เกิน 2 ใบสำหรับการเดินทางขาไปและขากลับ ไม่จำกัดจำนวนครั้งจนครบวงเงินสวัสดิการ 500 บาทต่อเดือน และบัตรโดยสารดังกล่าวไม่สามารถขอคืนเป็นเงินสดได้

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์บีทีเอส โทรศัพท์ 0 2617 6000

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social Media

Most Popular

Get The Latest Updates

Biztalk News : Line Official Account

รู้ทัน ข่าวสาร ด้านเศรษฐกิจ ธุรกิจ การเงิน และการลงทุน ก่อนใคร เพียงสแกน

Categories