เรือด่วนเจ้าพระยา กลับมาให้บริการวันเสาร์และวันหยุดนักขัต ด้าน ริว่า เอ็กซ์เพรส ธงแดง เริ่มตั้งแต่วันพุธที่ 1 ธ.ค. 64 เป็นต้นไป


นาวาตรีเจริญพร เจริญธรรม กรรมการผู้จัดการบริษัท เรือด่วนเจ้าพระยา จำกัด ผู้ให้บริการเรือด่วนเจ้าพระยา กล่าวว่า จากกรณีที่บริษัทฯ ได้ประกาศงดเที่ยวเดินเรือในช่วงวันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ และงดให้บริการเรือปรับอากาศธงแดง เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยหลังจากที่ได้มีการประกาศเปิดประเทศ ไปเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายนที่ผ่านมา รวมถึงประชาชนส่วนใหญ่ได้รับวัคซีนแล้ว ทางเรือด่วนเจ้าพระยา จึงพร้อมกลับมาให้บริการเรือด่วนเจ้าพระยาธงส้ม ในวันเสาร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์(ยังคงงดให้บริการวันอาทิตย์) ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 4 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป รวมถึงกลับมาให้บริการเรือปรับอากาศ ริว่า เอ็กซ์เพรส ธงแดง ตั้งแต่วันพุธที่ 1 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไปเพื่อรองรับจำนวนผู้โดยสารที่เพิ่มขึ้นจากกลุ่มที่ต้องเดินทางไปทำงานตามปกติ หรือมีความจำเป็นที่ต้องเดินทางในวันหยุดซึ่งจากการคาดการณ์ว่าจะมีผู้โดยสารเพิ่มมากขึ้น

สำหรับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 ทางบริษัทฯ ยังคงดำเนินการตามมาตรการสาธารณสุข เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง เช่น คัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย มีเจลแอลกอฮอล์ให้บริการ การรณรงค์ให้ผู้โดยสารสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดการเดินทาง ทำความสะอาดเรือ ท่าเรือ และบริเวณจุดสัมผัส รวมถึงการส่งเสริมให้ใช้บัตรโดยสารแรบบิทแทนเงินสด

นอกจากนี้ ยังได้ร่วมมือกับ คีนน์ (KEEEN) สร้างมาตรฐานความสะอาดและปลอดภัยด้านสุขอนามัยในการโดยสารเรือด่วนเจ้าพระยา โดยจะมีการติดตั้งแท่นจ่ายผลิตภัณฑ์ล้างมืออัตโนมัติตามท่าเรือหลักต่างๆ ได้แก่ ท่านนทบุรี ท่าเทเวศร์ ท่าพรานนก ท่าราชวงศ์ ท่าสี่พระยา และท่าสาทร เพื่อป้องกันและลดการแพร่กระจายของเชื้อโรค รวมถึงการดูแลความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคภายในเรือโดยสารด้วยผลิตภัณฑ์จากคีนน์ เพื่อความปลอดภัยตามมาตรการของภาครัฐและกรมเจ้าท่า โดยได้มีการจัดแถลงข่าวโครงการ “ความร่วมมือการดูแลด้านสุขอนามัย ระบบขนส่งมวลชนทางน้ำภายใต้แนวคิด NEW NORMAL โดยคีนน์และเรือด่วนเจ้าพระยา” ไปเมื่อ 22 พ.ย. 64 ที่ผ่านมา

ตารางเรือโดยสาร เรือด่วนเจ้าพระยา ตั้งแต่วันพุธที่ 1 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป
ธงส้ม
นนทบุรี – วัดราชสิงขร

 • วันจันทร์ – ศุกร์ ให้บริการตั้งแต่ 06.00 น. – 18.10 น.
 • วันเสาร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ให้บริการตั้งแต่ 08.00 น. – 17.00 น.
  วัดราชสิงขร – นนทบุรี
 • วันจันทร์ – ศุกร์ ให้บริการตั้งแต่ 06.20 น. – 18.10 น.
 • วันเสาร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ให้บริการตั้งแต่ 08.30 น. – 17.00 น.
  ธงเหลือง
  นนทบุรี – สาทร
 • วันจันทร์ – ศุกร์ ให้บริการตั้งแต่ 06.00 น. – 08.05 น.
  สาทร – นนทบุรี
 • วันจันทร์ – ศุกร์ ให้บริการตั้งแต่ 17.00 น. – 19.05 น.
  ธงเขียว
  ปากเกร็ด – สาทร
 • วันจันทร์ – ศุกร์ ให้บริการตั้งแต่ 06.10 น. – 07.45 น.
  สาทร – ปากเกร็ด
 • วันจันทร์ – ศุกร์ ให้บริการตั้งแต่ 16.00 น. – 17.45 น.
  ธงแดง (เรือปรับอากาศ)
  นนทบุรี – สาทร
 • วันจันทร์ – ศุกร์ ให้บริการ 2 เที่ยว 06.50 น. และ 07.10 น.
  สาทร – นนทบุรี
 • วันจันทร์ – ศุกร์ ให้บริการ 2 เที่ยว 16.30 น. – 17.00 น.
  *สำหรับวันอาทิตย์ยังคงงดให้บริการเรือทุกเส้นทางเป็นการชั่วคราว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social Media

Most Popular

Get The Latest Updates

Biztalk News : Line Official Account

รู้ทัน ข่าวสาร ด้านเศรษฐกิจ ธุรกิจ การเงิน และการลงทุน ก่อนใคร เพียงสแกน

Categories