เลื่อนเปิดใช้รถไฟสายสีแดงไปอีก 1 ปี

157 views

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยถึง การดำเนินการโครงการรถไฟฟ้าสายสีแดง(ตลิ่งชัน-บางซื่อ-รังสิต) และสถานีกลางบางซื่อ ซึ่งเดิมมีกำหนดเปิดให้บริการในต้นปี 2564 แต่ล่าสุดแน่ชัดแล้วว่า จะเปิดให้บริการไม่ทันตามกำหนด เนื่องจากการก่อสร้างมีความล่าช้า จากปัญหาการรื้อย้ายนระบบสาธารณูปโภคและท่อน้ำมัน

โดยคณะกรรมการการรถไฟแห่งประเทศไทยได้อนุมัติขยายงานก่อสร้างออกไปอีกกว่า 500 วัน ส่งผลให้โครงการไม่สามารถเปิดให้บริการได้ตามกำหนดเดิมแน่นอน และต้องล่าช้าออกไปอีกกว่า 1 ปีครึ่ง

ดังนั้นกระทรวงคมนาคมเห็นว่า หากโครงการล่าช้าไปแล้ว ก็สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการเดินรถ จากที่การรถไฟฯ จะเป็นผู้เดินรถเอง มาเป็นรูปแบบการดึงเอกชนเข้ามาร่วมทุนแบบ PPP ซึ่งจะครอบคลุมไปถึงโครงการรถไฟฟ้าสายสีแดงส่วนต่อขยาย 4 เส้นทาง โดยที่รัฐไม่ต้องเป็นผู้ลงทุนเอง ช่วยประหยัดงบประมาณได้ 60,000-70,000 ล้านบาท แต่สัดส่วนการแบ่งรายได้จะยังเป็นแบบ 60:40 คือ การรถไฟฯ ได้ส่วนแบ่งรายได้ร้อยละ 60 และเอกชนได้ร้อยละ 40 ในลักษณะเดียวกันกับโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ซึ่งแนวทางดังกล่าว นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เห็นชอบด้วยแล้ว และเตรียมจะเสนอต่อที่ประชุม คนร. ในเดือนพฤษภาคมนี้