เอกนิติ ลาออก ประธานบอร์ดการบินไทย

180 views

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งให้ทราบว่า นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ ได้ลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ การลาออกจากตำแหน่งของนายเอกนิติ จากตำแหน่งกรรมการดังกล่าว จะส่งผลให้ตำแหน่งประธานกรรมการ การบินไทย ต้องหมดลงด้วย
โดย พลเอก ชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน รองประธานกรรมการ จะปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรม
การบริษัทฯ ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 24

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social Media

Most Popular

Get The Latest Updates

Biztalk News : Line Official Account

รู้ทัน ข่าวสาร ด้านเศรษฐกิจ ธุรกิจ การเงิน และการลงทุน ก่อนใคร เพียงสแกน

Categories