แผ่นใยไม้อัดไทย เฮ เวียดนามไม่เก็บอากร AD

กรมการค้าต่างประเทศเผย เวียดนามประกาศไม่ใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดกับสินค้าแผ่นใยไม้อัด (MDF) ที่ส่งออกจากไทย เหตุไม่พบความเสียหาย แนะผู้ส่งออกไทยใช้สิทธิ Form D ยกเว้นภาษีนำเข้าเวียดนาม สร้างความได้เปรียบในการส่งออก

นายกีรติ รัชโน อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2563 กรมคุ้มครองการค้า กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (TRAV) ได้ประกาศยุติการไต่สวนการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าแผ่นใยไม้อัด ภายใต้พิกัดศุลกากร 4411.12 4411.13 4411.14 4411.92 4411.93 และ 4411.94 ที่มีแหล่งกำเนิดจากไทย เนื่องจากไม่พบความเสียหายอย่างสำคัญต่ออุตสาหกรรมภายในของเวียดนาม ดังนั้น สินค้าแผ่นใยไม้อัด (MDF) จากไทยจึงไม่ถูกเรียกเก็บอากร AD เมื่อนำเข้าไปยังเวียดนาม

ที่ผ่านมา เวียดนามได้ประกาศเปิดการไต่สวนการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดกับสินค้าแผ่นใยไม้อัดที่มีแหล่งกำเนิดจากไทยและมาเลเซีย ตามคำร้องขอของอุตสาหกรรมภายในเวียดนาม ตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน 2562 โดยกรมฯ และผู้ประกอบการแผ่นใยไม้อัด (MDF) ได้ทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อดำเนินการแก้ต่างข้อกล่าวหาว่า สินค้าแผ่นใยไม้อัด (MDF) ของไทยเข้าไปทุ่มตลาดจนก่อให้เกิดความเสียหายต่ออุตสาหกรรมภายในของเวียดนาม รวมทั้งกรมฯ ได้มีหนังสือเรียกร้องไปยัง.TRAV ให้ยุติการไต่สวนการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด ภายหลังจากไต่สวนไม่พบความเสียหายอันเกิดจากการทุ่มตลาดของสินค้าแผ่นใยไม้อัด (MDF) จากไทย

นายกีรติกล่าวเพิ่มเติมว่า การประกาศยุติการไต่สวนการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดครั้งนี้ ส่งผลให้เกิดความชัดเจนว่าสินค้าแผ่นใยไม้อัด (MDF) ของไทยจะไม่ถูกเรียกเก็บอากร AD เพิ่มเติมจากภาษีนำเข้าเมื่อส่งออกไปยังตลาดเวียดนาม นอกจากนี้แล้ว ผู้ประกอบการที่ส่งออกสินค้าแผ่นใยไม้อัด (MDF) ไปยังเวียดนาม สามารถใช้สิทธิภายใต้ความตกลงการค้าเสรีอาเซียนในการขอยกเว้นภาษีนำเข้า ซึ่งปัจจุบันเวียดนามเรียกเก็บในอัตรา 8% โดยยื่นหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า Form D ที่ออกโดยกรมฯ ต่อศุลกากรเวียดนาม ณ เวลาที่นำเข้า

ปัจจุบันเวียดนามถือเป็นตลาดส่งออกสินค้าแผ่นใยไม้อัด (MDF) สำคัญอันดับ 3 ของไทย รองจากซาอุดีอาระเบีย และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยมูลค่าการส่งออกไปยังเวียดนามอยู่ที่ประมาณ 2 พันล้านบาท คิดเป็น 12% ของมูลค่าการส่งออกรวมสำหรับสินค้าดังกล่าวของไทย ในทางตรงกันข้ามเวียดนามนำเข้าสินค้าแผ่นใยไม้อัด (MDF) จากไทยเป็นอันดับหนึ่ง โดยไทยครองส่วนแบ่งตลาดในเวียดนามที่ 15%

On Trend

Related Posts