ไทยคม เผย ไตรมาส 3 กำไรเพิ่ม 59.6%

194 views

บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) (“THCOM”) ผู้ให้บริการดาวเทียมไทย รายงานผลประกอบการประจำไตรมาส 3/2561 บริษัทมีกำไรสุทธิจำนวน 104 ล้านบาท ปรับตัวสูงขึ้น 59.6% จากงวดเดียวกันของปีก่อน แม้ว่ารายได้จะมีการปรับตัวลดลง 6.3% มาอยู่ที่ระดับ 1,504 ล้านบาท ทั้งนี้ กำไรสุทธิที่เพิ่มขึ้นมีสาเหตุหลักจากการลดลงของค่าเสื่อมราคาตามการบันทึกด้อยค่าของสินทรัพย์ดาวเทียมในช่วงไตรมาส 4/2560 รวมถึงความสามารถในการจัดการค่าใช้จ่ายด้านการขายและบริหารที่มีประสิทธิภาพของบริษัท

เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 2/2561 รายได้จากการขายและการให้บริการในไตรมาส 3/2561 ปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.6% เป็นผลมาจากรายได้ที่เพิ่มขึ้นของลูกค้าที่ใช้งานดาวเทียมในต่างประเทศ อย่างไรก็ตามกำไรสุทธิไตรมาส 3/2561 ปรับตัวลดลง 58.6% เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 2/2561 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการบันทึกขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน รวมถึงการลดลงของส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในแอลทีซีจากการใช้งานโทรศัพท์ที่ลดลง ซึ่งเป็นผลกระทบจากเหตุการณ์เขื่อนแตกในประเทศลาว

สำหรับในไตรมาส 3/2561 ที่ผ่านมา บริษัทฯ บรรลุข้อตกลงและได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าหลายราย อาทิ บริษัท ยูนิไวส์ ออฟชอร์ จำกัด ผู้นำด้านเรือสำรวจและผลิตปิโตรเลียมนอกชายฝั่ง เลือกใช้บริการ Nava™ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพบริการทางทะเล โดยติดตั้งบนเรือปฏิบัติงานนอกชายฝั่งกว่า 30 ลำ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้บรรลุข้อตกลงในการเป็นที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาธุรกิจดาวเทียมสื่อสารให้แก่รัฐบาลบังกลาเทศอีกด้วย

ในส่วนของกลุ่มบริษัทในเครือ บริษัท ลาว เทเลคอมมิวนิเคชั่นส์ จำกัด (แอลทีซี) ในประเทศลาว มีจำนวนผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ (ไม่นับรวม fixed line) ในระบบรวมทั้งสิ้น 1.52 ล้านราย และยังคงมีส่วนแบ่งในตลาดโทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นอันดับหนึ่ง คิดเป็น 58% ของตลาดรวม