ไทยสมายล์ ประกาศเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินที่ให้บริการในเดือนมิถุนายน 2564

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทำให้แต่ละพื้นที่ได้ออกมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสดังกล่าว จึงเกิดข้อจำกัดในการเดินทางของผู้โดยสาร สายการบินไทยสมายล์ จำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินเป็นการชั่วคราว เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ตั้งแต่วันที่ 1-30 มิถุนายน 2564 หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง โดยมีรายละเอียด ดังนี้

• เชียงใหม่ – 1 เที่ยวบิน/วัน (ยกเว้น วันจันทร์, ศุกร์, เสาร์ และอาทิตย์ 2 เที่ยวบินต่อวัน)
• เชียงราย – 4 เที่ยวบิน/สัปดาห์ (วันจันทร์, ศุกร์, เสาร์ และอาทิตย์)
• อุบลราชธานี – 1 เที่ยวบิน/วัน
• อุดรธานี – 1 เที่ยวบิน/วัน
• ขอนแก่น – 1 เที่ยวบิน/วัน
• ภูเก็ต – 1 เที่ยวบิน/วัน
• กระบี่ – 2 เที่ยวบิน/สัปดาห์ (วันศุกร์และอาทิตย์)
• หาดใหญ่ – 1 เที่ยวบิน/วัน (ยกเว้น วันศุกร์และอาทิตย์ 2 เที่ยวบิน/วัน)
• นราธิวาส – 3 เที่ยวบิน/สัปดาห์ (วันอังคาร, ศุกร์ และอาทิตย์)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *